Archiv novinek 2020/2021

 •  15. 4. 2021 - UZAVŘENÍ KLASIFIKACE MATURITNÍCH TŘÍD ZA 2. POLOLETÍ 2020/2021

VSČ 5 do 22. 4. 2021

DPO 3 do 26. 4. 2021


 •   22. 3. 2021 - VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  připadají na 1. 4. - 5. 4. 2021.


 •  9. 3. 2021 - MINISTR PLAGA: ÚŘEDNÍ VERZE MATURIT NENÍ SPRÁVNOU CESTOU zde.

 •  28. 2. 2021 - INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 27. 2. DO 21. 3. 2021 (MŠMT) zde.

 •  17. 2. 2021 - METODIKA K UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A KE KONÁNÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK V ROCE 2021 (MŠMT) zde.

 • 10. 2. 2021 - KDY SE BUDE NA JAŘE 2021 V LIVĚ MATUROVAT?

Termíny všech dílčích zkoušek a povolené pomůcky zde. Od 10. 3. 2021 termíny neplatí!


 • 30. 1. 2021 - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚPRAVA PODMÍNEK KONÁNÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK V ROCE 2021 (MŠMT) zde.

 • 28. 1. 2021 - ZKOUŠKY V NÁHRADNÍM TERMÍNU

  Při neklasifikaci z některého předmětu v 1. pololetí 2020/2021 je třeba po dohodě s vyučujícím vykonat zkoušku v náhradním termínu k doklasifikaci, a to do 31. 3. 2021. 


 •  28. 1. 2021 - MŠMT PŘEDSTAVILO DETAILY K MATURITNÍM A ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM zde

 • 5. 1. 2021 - POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K UZAVÍRÁNÍ KLASIFIKACE ZA 1. POLOLETÍ 2020/2021 zde.

 •  5. 1. 2021 - DOPORUČENÍ MŠMT PRO ŠKOLY K HODNOCENÍ NA VYSVĚDČENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2020/2021 zde.

 •  2. 1. 2021 - TERMÍNY UZAVŘENÍ KLASIFIKACE ZA 1. POLOLETÍ 2020/2021

Čtvrteční třídy do 21. 1. 2021.

Pondělní třídy do 25. 1. 2021.


 •  25. 12. 2020 - INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 27. 12. 2020 DO 10. 1. 2021 (MŠMT) zde.

 • 17. 12. 2020 - Vánoční prázdniny VÁNOČNÍ PRÁZDNINY - 19. 12. 2020 do 3. 1. 2021

  Pohodové vánoční svátky, úspěšný nový rok 2021 a pevné zdraví přeje SOŠ LIVA Most. 


 • 4. 12. 2020 - MATURITNÍ ZPRAVODAJ Č. 53 (Cermat) zde.

 •  2. 12. 2020 - INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 7. 12. 2020 (MŠMT) zde

 •  1. 12. 2020 - OBNOVENÍ PREZENČNÍ VÝUKY PRO NIŽŠÍ ROČNÍKY SŠ OD 7. 12. 2020

Od pondělí 7. 12. 2020 mohou kromě maturitních tříd do školy na prezenční výuku i nižší ročníky, ale ne v plném rozsahu, musí se střídat po týdnech.

V pondělí 7. 12. budou mít prezenční výuku třídy EPT 1, EPT 2 a DPO 3. Distanční výuku budou mít třídy DPO 1 a DPO 2.

V pondělí 14. 12. budou mít prezenční výuku třídy DPO 1, DPO 2 a DPO 3. Distanční výuku budou mít třídy EPT 1 a EPT 2.

Čtvrteční třídy - nižší ročníky - mají ve čtvrtek 3. 12. ještě distanční výuku.

Ve čtvrtek 10. 12. budou mít prezenční výuku třídy EPD 1, VSČ 4 a VSČ 5. Distanční výuku bude mít třída EPD 2.

Ve čtvrtek 17. 12. budou mít prezenční výuku třídy EPD 2 a VSČ 5. Distanční výuku budou mít třídy EPD 1 a VSČ 4.

Maturitní třídy DPO 3 a VSČ 5 budou mít také prezenčně sobotu 5. 12. 2020.

Rozvrhy jsou přizpůsobené rotační výuce a naleznete je v informacích pro studenty.


 • 30. 11, 2020 - JAK TENTO ROK PROBĚHNOU PŘIJÍMACÍ A MATURITNÍ ZKOUŠKY (MŠMT) zde.

 •  20. 11. 2020 - OBNOVOVENÍ PREZENČNÍ VÝUKY MATURITNÍCH TŘÍD OD 25. 11. 2020

Prezenční výuka pro VSČ 5 začíná 26. 11. 2020, pro DPO 3 v sobotu 28. 11. 2020. Rozvrhy jsou v informacích pro studenty. Nutné jsou roušky, dezinfekce, časté větrání.

Třídy nižších ročníků pokračují ve výuce distančním způsobem.


 • 16. 11. 2020 - OPATŘENÍ PES PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ zde.

 •  12. 11. 2020 - PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM NA JARO 2021- AKTUALIZACE TERMÍNŮ

  lze podávat již od 12. 11. 2020 v úředních hodinách sekretariátu, tzn. každé pondělí a čtvrtek mezi 11 - 15 hod. Uzávěrka bude 30. 11. 2020 v 15 hod. Po tomto termínu se již není možné přihlásit. Maturanti z předchozích let se musí dostavit osobně.


 •  1. 11. 2020 - PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM NA JARO 2021

budou moci maturitní třídy DPO 3 a VSČ 5 podávat po 15. 11. 2020. Uzávěrka bude 30. 11. 2020 v 15:00 hod. Po tomto termínu se již nelze přihlásit. Žáci s PUP musí spolu s přihláškou odevzdat doporučení z PPP. K maturitám proběhnou schůzky tříd DPO 3 a VSČ 5 s ředitelkou školy v Teamsech. 

Termíny platí i pro žáky z předchozích let, kteří budou moci podávat přihlášky v úředních hodinách sekretariátu.

Upozorňujeme maturanty, kteří ukončili studium v roce 2020 a chybí jim DT z českého jazyka a literatury nebo z cizího jazyka, že budou muset psát i PP, která jim byla na jaře a na podzim 2020 prominuta.

Termíny a způsob podávání přihlášek zde budou ještě upřesněny


 • 23. 10. 2020 - TÝDEN OD 26. 10. - 30. 10. 2020

26. a 27. říjen 2020 vyhlásilo MŠMT jako dny volna. Pak následuje státní svátek a dva dny podzimních prázdnin. V tomto týdnu nebude výuka. Sekretariát školy bude celý týden uzavřen.


 • 15. 10. 2020 - NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA A MATURITNÍ VYHLÁŠKY PLATNÉ OD ŘÍJNA 2020 zde.

 • 9. 10. 2020 - OMEZENÍ PROVOZU ŠKOL 

Od 12. 10. do 25. 10. 2020 se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé ČR omezuje provoz středních škol podle školského zákona tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání.  26. říjen a 27. říjen 2020 budou MŠMT vyhlášeny v SŠ jako dny volna. Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. – 30. října 2020. Po dobu zákazu výuka pokračuje distanční formou.

erouška - průvodní dopis MŠMTleták


 • 1. 10. 2020 - NAŘÍZENÍ KHS ÚSTECKÉHO KRAJE

Nařízením KHS Ústeckého kraje ze dne 1. 10. 2020 je od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání. Po dobu zákazu přejde výuka do distanční formy. Celé znění nařízení KHS zde.


 • 17. 9. 2020 - ROUŠKY – od pátku 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol od druhého stupně výše. Žáci tak budou muset mít roušky i během výuky.

 • 15. 9. 2020 - STÁTNÍ SVÁTEK připadá na pondělí 28. 9. 2020.

 • 9. 9. 2020 - ROUŠKY – od 10. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve společných prostorách škol – chodby a toalety.

 

 • 24. 8. 2020 -  zvonění 

  VÍTEJTE VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021!

 NOVÉ 1. ROČNÍKY DÁLKOVÉHO STUDIA:

Obor pětiletého dálkového studia EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ začíná ve čtvrtek 3. 9. 2020 ve 14:15 hod.

Obory nástavbového studia PODNIKÁNÍ, PROVOZNÍ TECHNIKA a PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA  začínají v pondělí 7. 9. 2020 ve 14:15 hod.  

Pokud se nebudete moci dostavit k zahájení studia, informujte nás, prosím, písemně/telefonicky/e-mailem.

VYŠŠÍ ROČNÍKY:

Čtvrteční třídy dálkového studia začínají 3. 9. 2020 ve 14:15 hod.

Pondělní třídy dálkového studia začínají 7. 9. 2020 ve 14:15 hod.

Opravné zkoušky/zkoušky v náhradním termínu k uzavření předchozího ročníku: po dohodě s vyučujícím nejpozději do konce září 2020, žák do té doby navštěvuje podmíněně vyšší ročník. Protokol o zkoušce si vyzvedněte a po zkoušce odevzdejte v sekretariátu školy.

Rozvrhy dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

Těšíme se na Vás a přejeme hodně úspěchů ve studiu!

Hygienická opatření.


 •  18. 8. 2020 - MANUÁL K PROVOZU ŠKOL OD ZÁŘÍ 2020 zde.
Aktuality

Obory pro školní rok 2021 / 2022

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

... ~ ...

1. kolo přijímacího řízení 2021/2022

1. 2. 2021 - 1. 3. 2021. V 1. kole přijímacího řízení se nebudou konat jednotné přijímací zkoušky.

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2021/2022 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

2. kolo přijímacího řízení 2021/2022

4. 3. 2021 - 17. 5. 2021

... ~ ...

Úřední hodiny sekretariátu školy

v době omezeného provozu školy: pondělí 11 - 15 hod. a čtvrtek 11 - 15 hod.

... ~ ...

Distanční výuka maturitních tříd i nižších ročníků

pokračuje do odvolání i po 21. 3. 2021.

... ~ ...

Rozvrhy 2020/2021

dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet