Informace pro studenty

 

Školní rok 2020/2021

Přehled vyučujících 2020/2021, třídnictví, kontakty

Zvonění     

Přehled tříd 2020/2021    

Kalendář školního roku 2020/2021

Konzultace dálkového studia 2020/2021  

Motivační studijní řád     

Studijní poradenství a prevence    

Školní knihovna    

DUM 


Zadání k samostudiu pro období zákazu osobní účasti žáků na výuce 2020 PODZIM

ZDE


Zadání k samostudiu pro období zákazu osobní účasti žáků na výuce 2020 JARO

ZDE  


Maturity 2021

Školní informace k maturitním zkouškám 2021


Maturity 2020

Školní informace k maturitním zkouškám 2020

Příprava na maturitu - internetové zdroje 


Úřední deska

Základní údaje o škole    

Školní vzdělávací programy (ŠVP)    

Školní řád (dálkové studium)   

Klasifikační řád (dálkové studium)   

Školská rada    

Výroční zpráva     

Infobrožura    

Dokumenty ke stažení

Informace o zpracovávání osobních údajů v rámci vykonávaných agend (GDPR) 


Rozvrhy 2020/2021

17. 9. 2020 - ROUŠKY – od pátku 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol od druhého stupně výše. Žáci tak budou muset mít roušky i během výuky.

1. 10. 2020 - Nařízením KHS Ústeckého kraje ze dne 1. 10. 2020 je od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání. Po dobu zákazu přejde výuka do distanční formy.

9. 10. 2020 - OMEZENÍ PROVOZU ŠKOL - Od 12. 10. do 25. 10. 2020 se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé ČR omezuje provoz středních škol podle školského zákona tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání.  26. říjen a 27. říjen 2020 budou MŠMT vyhlášeny v SŠ jako dny volna. Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. – 30. října 2020. Po dobu zákazu výuka pokračuje distanční formou.

1. 11. 2020 - Výuka distanční formou pokračuje i v listopadu 2020. 

20. 11. 2020 - OBNOVOVENÍ PREZENČNÍ VÝUKY MATURITNÍCH TŘÍD OD 25. 11. 2020 - Prezenční výuka pro VSČ 5 začíná 26. 11. 2020, pro DPO 3 v sobotu 28. 11. 2020. Nutné jsou roušky, dezinfekce, časté větrání. Třídy nižších ročníků pokračují ve výuce distančním způsobem.

1. 12. 2020 - OBNOVENÍ PREZENČNÍ VÝUKY PRO NIŽŠÍ ROČNÍKY SŠ OD 7. 12. 2020

Od pondělí 7. 12. 2020 mohou kromě maturitních tříd do školy na prezenční výuku i nižší ročníky, ale ne v plném rozsahu, musí se střídat po týdnech.

V pondělí 7. 12. budou mít prezenční výuku třídy EPT 1, EPT 2 a DPO 3. Distanční výuku budou mít třídy DPO 1 a DPO 2.

V pondělí 14. 12. budou mít prezenční výuku třídy DPO 1, DPO 2 a DPO 3. Distanční výuku budou mít třídy EPT 1 a EPT 2.

Čtvrteční třídy - nižší ročníky - mají ve čtvrtek 3. 12. ještě distanční výuku.

Ve čtvrtek 10. 12. budou mít prezenční výuku třídy EPD 1, VSČ 4 a VSČ 5. Distanční výuku bude mít třída EPD 2.

Ve čtvrtek 17. 12. budou mít prezenční výuku třídy EPD 2 a VSČ 5. Distanční výuku budou mít třídy EPD 1 a VSČ 4.

Maturitní třídy DPO 3 a VSČ 5 budou mít také prezenčně sobotu 5. 12. 2020.

Rozvrhy jsou přizpůsobené rotační výuce a naleznete je níže.

25. 12. 2020 - VÝUKA V OBDOBÍ OD 4. 1. DO 10. 1. 2021 BUDE PROBÍHAT DISTANČNÍ FORMOU.

Platí i pro maturitní třídy. Plánovaná sobota pro DPO 3 na 9. 1. 2021 se ruší a bude přesunuta do období, kdy bude povolena prezenční výuka.

TERMÍNY UZAVŘENÍ KLASIFIKACE ZA 1. POLOLETÍ 2020/2021:

Čtvrteční třídy do 21. 1. 2021.

Pondělní třídy do 25. 1. 2021.

8. 1. 2021 - VÝUKA DO 22. 1. 2021 BUDE I NADÁLE PROBÍHAT DISTANČNÍ FORMOU, PLATÍ I PRO MATURITNÍ TŘÍDY.

  

Rozvrh pro maturitní třídy DPO 3 a VSČ 5 - přesunuté soboty ZDE

Pondělní třídy dálkového studia ZDE.  (leden - duben 2021) 

Čtvrteční třídy dálkového studia ZDE.   (leden - duben 2021) 

Změny rozvrhů vyhrazeny, proto je prosím průběžně sledujte.


Nápověda k rozvrhům (zkratky vyučujících a předmětů) ZDE. Nápověda k rozvrhům je k dispozici v Excelu.

Plánek budovy s vyznačením čísel jednotlivých učeben ZDE. Plánek je k dispozici v Excelu.

 

 

Aktuality

Obory pro školní rok 2021 / 2022

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2020/2021 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

Úřední hodiny sekretariátu školy

v době omezeného provozu školy: pondělí 11 - 15 hod. a čtvrtek 11 - 15 hod.

... ~ ...

Uzavření klasifikace za 1. pololetí šk. r. 2020/2021

Čtvrteční třídy do 21.1.2021, pondělní třídy do 25.1.2021.

... ~ ...

Distanční výuka maturitních tříd i nižších ročníků

4. 1. - 22. 1. 2021

... ~ ...

Rozvrhy 2020/2021

dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet