Informace pro studenty

Školní rok 2016/2017

Přehled vyučujících 2016/2017, třídnictví, kontakty

Zvonění     

Přehled tříd 2016/2017    

Kalendář školního roku 2016/2017    

Motivační studijní řád     

Studijní poradenství a prevence    

Školní knihovna    

Konzultace dálkového studia 2016/2017

DUM  


Maturity 2016

Školní informace k maturitním zkouškám 2016

Příprava na maturitu - internetové zdroje


Maturity 2017

Školní informace k maturitním zkouškám 2017

Příprava na maturitu - internetové zdroje


Maturity 2018

Školní informace k maturitním zkouškám 2018


Úřední deska

Základní údaje o škole    

Školní vzdělávací programy (ŠVP)    

Školní řád (denní studium)

Klasifikační řád (denní studium)

Školní řád (dálkové studium)   

Klasifikační řád (dálkové studium)   

Školská rada    

Výroční zpráva     

Infobrožura    

Dokumenty ke stažení  


Rozvrhy 2016/2017

Pondělní třídy dálkového studia ZDE.

Čtvrteční třídy dálkového studia ZDE

Nápověda k rozvrhům (zkratky vyučujících a předmětů) ZDE. Rozvrhy a nápověda k rozvrhům jsou k dispozici
v Excelu.

Plánek budovy s vyznačením čísel jednotlivých učeben ZDE. Plánek je k dispozici v Excelu.

 

Aktuality

Obory pro školní rok 2017 / 2018

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

... ~ ...

NOVĚ od 1. 9. 2017!

DÁLKOVÉ ZKRÁCENÉ MATURITNÍ STUDIUM DVOULETÉ: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2016/2017 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

Registrace na VPŽ k MZ 2017

od 1. 2. 2017.

... ~ ...

Uzavření klasifikace maturitních tříd za 2. pololetí 2016/2017

DPO3, EPT 3 do 24. 4. 2017, VSČ 5 do 27. 4. 2017. Bez řádného uzavření klasifikace nelze pokračovat v maturitní zkoušce. Při případné neklasifikaci zkoušky v náhradním termínu do 30. 6. 2017.

... ~ ...

DT a PP (ČJL, CIJ a MAT)

2. 5. - 4. 5. 2017. S sebou OP a povolené pomůcky.

... ~ ...

Nová maturita

Oficiální informace o státních maturitách sledujte na www.novamaturita.cz.

... ~ ...

Rozvrhy 2016/2017

dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet