Informace pro uchazeče

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

(Zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění a vyhláška MŠMT č. 671/2004 Sb.)

30. 6. 2016 - Děkujeme uchazečům za zájem a přihlášky ke studiu v naší škole. Pro školní rok 2016/2017 přijímáme pro doplnění tříd i nadále o prázdninách přihlášky do níže uvedených oborů :

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM):

64-41-L/51 Podnikání - 4 volná místa

23-43-L/51 Provozní technika - 3 volná místa

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika - 2 volná místa

DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM PĚTILETÉ:

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - 3 volná místa

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (pouze do vyššího ročníku)

Úřední hodiny sekretariátu o prázdninách naleznete zde.


Přijímací řízení probíhá bez přijímacích zkoušek.

Dálkové nástavbové studium je určeno pro absolventy tříletých učebních oborů.

Pětileté dálkové maturitní studium je určeno především pro dospělé uchazeče se základním vzděláním či nedokončenou střední školou, případně vyučené.

Naši studenti si mohou volit mezi anglickým, německým nebo ruským jazykem.


OBORY A PŘEDPOKLÁDANÉ POČTY PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ:

DÁLKOVÉ nástavbové studium, tříleté,  zakončené maturitní zkouškou:

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ, až 60 žáků

23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA, 15 až 30 žáků

26-41-L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA, 15 až 30 žáků

36-44-L/51 STAVEBNÍ PROVOZ, 15 až 30 žáků

DÁLKOVÉ pětileté studium, zakončené maturitní zkouškou:

68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST, až 30 žáků (pozn. v tomto oboru není povinná maturitní zkouška z matematiky)

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (pro šk. rok 2016/2017 je možné pouze přijetí do vyššího ročníku)


TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

Přihlášky přijímáme průběžně až do 31. 8. 2016. Přihlášky odevzdávejte na adrese školy: ul. Pionýrů 2806, 434 01 Most, budova B – kanceláře v přízemí vpravo, v úředních hodinách sekretariátu v pondělí nebo ve čtvrtek (10.00 - 15.00 hod.).


KRITÉRIA A POŽADAVKY PRO NÁSTAVBOVÉ STUDIUM:

Řádně vyplněná přihláška ke studiu a úředně ověřená kopie výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce. Pokud se s originály dostavíte do sekretariátu školy, kopie si zhotovíme sami a není třeba je úředně ověřovat.

Potvrzení od lékaře na přihlášce o zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělání v daném oboru dokládají pouze uchazeči o obor 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika, pro ostatní obory jej nevyžadujeme.

Čerství vyučenci ze šk. r. 2015/2016 doloží výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce do zahájení studia.


KRITÉRIA A POŽADAVKY PRO PĚTILETÉ MATURITNÍ DÁLKOVÉ STUDIUM:

Řádně vyplněná přihláška ke studiu a úředně ověřená kopie vysvědčení z posledního ročníku základní školy, případně ročníkových vysvědčení ze SŠ. Pokud se s originály dostavíte do sekretariátu školy, kopie si zhotovíme sami a není třeba je úředně ověřovat.

Potvrzení od lékaře na přihlášce nevyžadujeme.


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

Výsledné pořadí uchazečů je řazeno podle pořadí došlých přihlášek.


MOŽNOST PŘIJETÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU DÁLKOVÉHO MATURITNÍHO STUDIA PRO UCHAZEČE S NEDOKONČENOU STŘEDNÍ ŠKOLOU:

68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

Případně i do vyššího ročníku nástavbového studia.

V tomto případě uchazeč dokládá vysvědčení za všechny úspěšně ukončené ročníky SŠ a předpokládá se osobní konzultace s ředitelkou školy (v termínu dle domluvy) k zařazení do vyššího ročníku.


PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ: 

přihláška ke studiu pro nástavbové studium denní, dálkové (2 strany)  

přihláška ke studiu pro pětileté maturitní dálkové studium (2 strany)

Váš dotaz: livamost@seznam.cz

Kontaktní telefon pro zodpovídání dotazů k přijímacímu řízení: 602 476 504

 

Přeji všem uchazečům úspěšné studium.

V Mostě, dne 30. 6. 2016                                                                                  

Mgr. Alice Linková, v.r.

ředitelka Školné: Školné se hradí pouze za 10 měsíců školního roku.

Dálkové studium:  10.000,- Kč/rok,  1. splátka 5.000,- Kč do 31. 8., 2. splátka 5.000,- Kč do 15. 2.. Žáci, kteří prospějí s vyznamenáním, hradí v dalším pololetí školné nižší o 500,- Kč. Možnost měsíčních plateb.Aktuality

Obory pro školní rok 2016 / 2017

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Přihlášky přijímáme do 31. 8. 2016.

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2016/2017 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

Úřední hodiny sekretariátu po dobu letních prázdnin

naleznete v kontaktech.

... ~ ...

Zahájení školního roku 2016/2017

Pondělní třídy dálkového studia 5. 9. 2016 ve 14:15 hod. Čtvrteční třídy dálkového studia 8. 9. 2016 ve 14:15 hod.

... ~ ...

Zkoušky v náhradním termínu (doklasifikace) a zkoušky opravné za 2. pololetí 2015/2016

po dohodě s vyučujícím nejdéle do 30. 9. 2016. Protokol odevzdejte v sekretariátu školy.

... ~ ...

Nová maturita

Oficiální informace o státních maturitách sledujte na www.novamaturita.cz.

... ~ ...

Rozvrhy 2016/2017

dálkového pondělního a čtvrtečního studia budou k dispozici v informacích pro studenty počátkem září 2016. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet