Zadání k samostudiu pro období zákazu výuky při osobní účasti studentů 2020

 

DPO 1, PPT 2, DPO 3, EPD 1, VSČ 3, VSČ 4 a VSČ 5 - EPO, EKO:

1-mat-okruh-Zakladni-ekonomicke-pojmy
2-mat-okruh-Vyroba
3-mat-okruh-Trh
4-mat-okruh-Podnikani
5-mat-okruh-Podnik
6-mat-okruh-Cinnosti-podniku
7-mat-okruh-Hospodareni-podniku
8-mat-okruh-Pravni-formy-podnikani
9-mat-okruh-Obchodni-korporace
10-mat-okruh-Podnikatelske-filosofie-Marketing
11-mat-okruh-Management
12-mat-okruh-Pisemnosti-v-obchodnim-styku
13-mat-okruh-Financovani-financni-planovani
14-mat-okruh-Financni-trh
15-mat-okruh-Narodni-hospodarstvi-a-jeho-struktura
16-mat-okruh-Hospodarska-politika-statu
17-mat-okruh-Mezinarodni-obchod-EU
18-mat-okruh-System-socialniho-zabezpeceni-nezamestnanost
19-mat-okruh-Danova-soustava   NOVÉ 24. 1. 2021
20-mat-okruh-Bankovnictvi
DPO 1 - MNG
zde

DPO 1, PPT 2 - MRK
zde
9. 4. 2020 - 
EPD 1 - EKO
zde
Písemná práce EPD 1 Ekonomika
VSČ 3 - EKO
zde
Písemná práce VSČ 3 Daňová soustava
VSČ 4 - EKO, VFI
zde
Písemná práce VSČ 4 Financování, finanční plánování
VSČ 5 - EKO
zde
DPO 1 - EPO, MNG, MRK
zde
Písemná práce DPO 1 Ekonomika podniku
PPT 2 - EPO, MRK
zde
Písemná práce PPT 2 Obchodní korporace
Písemná práce PPT 2 Marketing
SWOT analýza PPT 2
DPO 3 - EPO
zde
Souhrnná písemná práce DPO 3 (1-4)
Souhrnná písemná práce DPO 3 (5-8)
Souhrnná písemná práce DPO 3 (9-12)
Souhrnná písemná práce DPO 3 (13-16)
Souhrnná písemná práce DPO 3 (17-20)

20. 4. 2020 - EPT 1 - ODBORNÉ PŘEDMĚTY

studijní materiály z odborných předmětů pro PE1 jsou na portálu EDMODO

https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome
VSČ 4 - ZRJ
zde

EPD 1 - CEJ, LAK

EPD 1, 7, 8, 9, 10, Máj rozbor textu


VSČ 4 - CEJ, LAK

VSČ 4, Avangardní divadelní scény


VSČ 5 - CEJ, LAK

VSČ 5

31. 3. 2020 - VSČ 5 II, Kapri-pro-wehrmacht, Romeo-a-Julie-2, Skenovani0027, Zabijak-2


EPT 1CEJ, LAK

EPT 1, Máj rozbor textu

31. 3. 2020 - EPT 1 II, Sken-0019, Sken-0020, Sken-0021


DPO 1CEJ, LAK

DPO 1, Máj rozbor textu

31. 3. 2020 - DPO 1 II, Sken-0018, Sken-0019


PPT 2CEJ, LAK

PPT 2

31. 3. 2020 - PPT 2 II, 22, Atom-neumelecky-text, Capek-Karel-Bila-nemoc, Prenos-adventniho-koncertu-neumel, Sken0020, Sken0023, Sken0024 


DPO 3, EPT 3 - CEJ, LAK

DPO 3, EPT 3

31. 3. 2020 - DPO 3, EPT 3 II, Atom-neumelecky-text, Kapri-pro-wehrmacht, Kral-Lavra, Prenos-adventniho-koncertu-neumel, Sken-0027, Zabijak-2


DPO 3 - UCT

Cvičná maturitní práce - 1. část

Cvičná maturitní práce - 2. část

6. 4. 2020 - Cvičná maturitní práce - 3. část

Cvičná maturitní práce - 4. část


EPD 1 - UCT

majetek-zdroje, rozpis-rozvahy, sestrozvahy, UO1, UO2


EPT 1, DPO 1 RUJ

pokračovat samostudiem až do 7. lekce


PPT 2 RUJ

pokračovat samostudiem


DPO 3, EPT 3 - RUJ

Vypracovat témata Doprava v ČR a v Rusku, dále Můj dům a byt.


DPO 1, EPT 1, PPT 2, EPD 1, VSČ 3, VSČ 4 - ANJ

zde


DPO 3, EPT 3, VSČ 5 ANJ

zde

23. 3. 2020 - jelikož se PP z jazyka psát nebude, soustřeďte se na DT a ústní zkoušku

http://www.bridge-online.cz/maturitni-temata/

http://www.bridge-online.cz/maturitni-videa/

http://www.bridge-online.cz/starsi-maturitni-specialy-2/

 

6. 4. 2020 - rady maturantům k DT

11. 5. - odkazy


 Všechny třídy kromě 1. ročníků ANJ 

 

zde 


30. 3. 2020 - PPT 2 a VSČ 4 ANJ

 

zde


2. 4. 2020 - EPD 1, DPO 1 a EPT 1 -  ANJ

zde


23. 4. 2020 - EPD 1, DPO 1 a EPT 1 -  ANJ

zde


7. 5. 2020 - VSČ 4 - ANJ

zde


2. 4. 2020 - EPD 1 a DPO 1 - BAE

zadání referátu


EPD 1 - PEK

v programu STOP pokračovat ve výuce (alespoň další dvě lekce) a poslat BA hodnotící tabulku z každé lekce na email k oznámkování. Zazipovaný soubor programu STOP zašleme studentům mailem v pondělí 23.3.


VSČ 4 - PKA

studentům bude v příloze zasláno zadání v pondělí, které až vypracují, pošlou ho k ohodnocení na email BA.


VSČ 5 - PKA

připomínáme, že máte zadanou urgenci a na email BA zaslal vypracování pouze 1 student. Žádáme proto ostatní studenty, aby nejpozději do týdne práci zaslali, protože příští týden připraví BA zadání nové.


VSČ 3, VSČ 4, VSČ 5 - PKA

pokyny k založení virtuání učebny


8. 4. 2020 - EPD 1 - PEK, VSČ 3, VSČ 4 a VSČ 5 - PKA

zadání na duben zde

pro VSČ 5: odpadkové koše, dodací list


15. 4. 2020 - EPD 1 - PEK, VSČ 3, VSČ 4 a VSČ 5 - PKA

zadání na duben II zde


EPD 1, VSČ 3, EPT 1, DPO 1 a PPT 2 - IKT

Zadání úkolu: Vypracujte ve Wordu dokument dle přiloženého zadání. Cílem je procvičit zarovnání textu, záhlaví a zápatí, odrážky, vložení tabulky a grafu. Do záhlaví dle vzoru vložte své jméno, příjmení a třídu. Všichni zašlou vypracovaný úkol na adresu: tomkuc@centrum.cz a já všem odpovím a oznámím klasifikaci na druhé pololetí.

EPD 1, VSČ 3, EPT 1, DPO 1 a PPT 2


DPO 3, EPT 3, VSČ 4 a VSČ 5 - IKT

Zadání úkolu: Vypracujte v Excelu dokument dle přiloženého zadání. Cílem je procvičit tvorbu různých formátů grafů, K tvorbě grafů můžete využít připravený soubor v Excelu, kde jsou tabulky, ze kterých budete vytvářet jednotlivé grafy. Všichni zašlou vypracovaný úkol na adresu: tomkuc@centrum.cz a já všem odpovím a oznámím klasifikaci na druhé pololetí.

DPO 3, EPT 3, VSČ 4 a VSČ 5

DPO 3, EPT 3, VSČ 4 a VSČ 5


EPD 1 - MAT

zde


VSČ 3 - MAT

zde


VSČ 3 - CHE

zde


VSČ 4 - MAT

zde

vysvětlení a zadání příkladů bylo zasláno na společný mail


VSČ 5 - MAT

zde


 DPO 1, PPT 2, DPO 3 - NEJ

zde


EPD 1, VSČ 3, VSČ 4, VSČ 5 - NEJ, ZNJ

zde


VSČ 3 - CEJ, LAK

zde

Prezentace


VSČ 3 - OBN

zde

Prezentace


EPD 1 - APS

zde

Prezentace

2. 5. 2020 - 

2 referáty:

1) Typy zákazníka

2) Funkce reklamy a její vliv na životní styl


 PŘÍPRAVNÝ KURZ K MZ Z MAT - POUZE PRO MATURANTY Z MAT

Kurz

Rovnice a nerovnice

2. 4. 2020 - Kurz II

Řešené příklady

21. 4. 2020

zde

Pisemna-prace-2A, Pisemna-prace-2A, Pisemna-prace-2A-reseni, Pisemna-prace-2A-uplne-reseni, Pisemna-prace-2B, Pisemna-prace-2B,

Pisemna-prace-2B-reseni, Pisemna-prace-EME3, reseni-Pisemna-prace-EME3, Ukol1-BP2B, Ukol1-EME3, VSE1A-Pisemna-prace-reseni,

VSE1B-Pisemna-práce, VSE1B-Pisemna-prace-reseni, VSE1B-Pisemna-prace-reseni, vypracovani-Ukol1-EME3


EPT 1 - MAT

zde

21. 4. 2020

zde

5-Kvadraticke-rovnice, VSE1-1-ukol-Vyreste-nasledujici-rovnice, VSE1-1-ukol-Vyreste-nasledujici-rovnice-vyreseny,

VSE1-1-ukol-Vyreste-nasledujici-rovnice-vyreseny, VSE1A-Pisemna-prace, VSE1A-Pisemna-prace, VSE1A-Pisemna-prace-reseni,

VSE1A-Pisemna-prace-reseni, VSE1B-Pisemna-práce, VSE1B-Pisemna-prace-reseni, VSE1B-Pisemna-prace-reseni,

Vyklad-kvadratickych-rovnic-po-lopate


8. 4. 2020 - EPD 1, PPT 2 - DEJ

zde


 22. 4. 2020 -

NA POMOC UČITELŮM A ŽÁKŮM STŘEDNÍCH ŠKOL
jsme připravili některé naše sbírky z matematiky pro střední školy také v ELEKTRONICKÉ PODOBĚ a poskytujeme je ZDARMA (zatím do 31. 7. 2020). Licence jsou ke stažení na adrese www.prometheus-eknihy.cz.

Jedná se o tyto sbírky:
Sbírky úloh z matematiky
      - Sbírka úloh pro gymnázia – Funkce
      - Sbírka úloh pro gymnázia – Analytická geometrie
      - Sbírka úloh pro gymnázia – Goniometrie
      - Sbírka úloh pro gymnázia – Posloupnosti a řady
      - Úlohy z finanční matematiky pro střední školy  
      - Matematická cvičení pro střední školy
      - Sbírka aplikačních úloh ze středoškolské matematiky 

 

Aktuality

Obory pro školní rok 2022 / 2023

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2022/2023 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

Podzimní prázdniny

27. 10. - 29. 10. 2021

... ~ ...

Úřední hodiny sekretariátu školy

pondělí 11 - 18 hod., čtvrtek 11 - 18 hod.

... ~ ...

Přihlášky k maturitním zkouškám - jaro 2022

lze podávat od 15. 11. do 29. 11. 2021 v úředních hodinách sekretariátu. Více v novinkách.

... ~ ...

Rozvrhy 2021/2022

dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet