Archiv novinek 2013/2014

     

    PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

    Aktualizováno k 8. 9. 2014:

    Děkujeme všem uchazečům o studium v naší škole za důvěru a podané přihlášky.

    Zbývá nám několik volných míst, takže přihlášky do níže uvedených oborů pro doplnění tříd přijímáme i nadále průběžně až do konce září 2014, pokud nebude naplněna kapacita oboru dříve. Přihlášky odevzdávejte na naší nové adrese: Střední odborná škola LIVA s.r.o., Pionýrů 2806/7, Most. Více zde.

    DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM: 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ, 23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA, 26-41-L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA

    DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ - zaměření na účetnictví a účetní software 

    Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů 68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST a 63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ.

    Více o oborech a podmínkách

    přijetí ke studiu zde    •  Projekt  

    1. 9. 2012 - 31. 8. 2014 - Projekt Elektronické studijní zdroje, reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.1035, realizovaný v rámci EU peníze středním školám OP VK


    •        HEZKÉ PRÁZDNINY A DOVOLENÉ!

    Přestěhovali jsme se na novou adresu: ul. Pionýrů 2806, 434 01 Most.

    Od 1. 7. 2014 působíme v areálu VŠFS v budově B spolu se SOŠ InterDACT. Více zde.  

    Prázdninová pracovní doba: Od 25. 8. 2014 pondělí až čtvrtek 9.00 - 15.00 hod., pátek 30. 8. 2014 9.00 - 12.00 hod.

    Mimo úřední hodiny a dny nás můžete kontaktovat e-mailem či na č.t. 602 476 504.

    Obsah našich webových stránek zaktualizujeme v průběhu prázdnin.

    Děkujeme našim studentům denního i dálkového studia, bývalým žákům SŠT a mnoha kolegyním a kolegům za pomoc při stěhování, bez níž bychom školu s 21-letou tradicí jen tak nepřestěhovali.


    • 15. 8. 2014 - AKTUALIZACE INFORMACÍ K PODZIMNÍM MATURITNÍM ZKOUŠKÁM 2014

    Didaktické testy a písemné práce státní části MZ: 1. 9. –  4. 9. 2014

    Místo konání (spádová škola): Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o., Čsl. armády 1530/29

    Po 1. 9. 2014: DT MAT od 12:00 hod.

    Út 2. 9. 2014: DT ANJ od 8:00 hod., PP ANJ od 12:15 hod., DT RUJ od 8:00 hod., PP RUJ od 12:15 hod.

    St 3. 9. 2014: DT ČJL od 8:00 hod., PP ČJL od 12:15 hod.

    Čt 4. 9. 2014: PP NEJ od 12:15 hod.

    Praktická zkouška z odborných předmětů: Út 9. 9. 2014: UCT (DPO 3B) od 13:00 hod.

    Ústní zkoušky státní a profilové části MZ: So 13. 9. 2014: DPO 3A, DPO 3B, VSP 5 od 7:55 hod.

    Praktické a ústní zkoušky se konají v LIVĚ, Most, Pionýrů 2806/7 (budova B).

    Podrobné školní informace zde.

    Rozpis ústních maturitních zkoušek v podzimním termínu (zkoušky řádné/opravné) Pozor změna!

                                                                                                                                      Hodně štěstí!

    Sdělení MŠMT - JZS podzim 2014

    Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ - podzim 2014 (Cermat)

    Podrobné JZS - podzim 2014 (Cermat)

    Maturitní zpravodaj č. 26 - přihlašování a základní informace k podzimnímu zkušebnímu období MZ 2014 (Cermat)

    Základní informace pro žáky k písemným zkouškám SČ MZ (Cermat)


    • 27. 6. 2014 - ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

    DENNÍ STUDIUM: obor PODNIKÁNÍ - pondělí 1. 9. 2014  v 10.00 hod. + bowling a společný oběd

    NOVÉ 1. ROČNÍKY DÁLKOVÉHO STUDIA:

    Obor pětiletého studia EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ začíná ve čtvrtek 4. 9. 2013 ve 14.15 hod.

    Obory nástavbového studia PODNIKÁNÍ, PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA a PROVOZNÍ TECHNIKA začínají v pondělí 8. 9. 2014 ve 14.15 hod.                 

    Pokud se nebudete moci dostavit k zahájení studia, informujte nás, prosím, písemně/telefonicky/e-mailem.

    VYŠŠÍ ROČNÍKY:         

    Čtvrteční třídy dálkového studia začínají 4. 9. 2014 ve 14.15 hod.

    Pondělní třídy dálkového studia začínají 8. 9. 2014 ve 14.15 hod.

    Opravné zkoušky/zkoušky v náhradním termínu k uzavření předchozího ročníku:po dohodě s vyučujícím do konce záři 2014.

    Protokol o zkoušce odevzdejte v sekretariátu školy. Klasifikace za předchozí ročník musí být uzavřena nejpozději do 30. 9. 2014, student do té doby navštěvuje podmíněně vyšší ročník.


    • 26. 6. 2014 - MATURITNÍ ZKOUŠKY 2014 - PODZIMNÍ TERMÍN

    Na podzim 2014 se MZ konají v období od 1. 9. do 20. 9. 2014.

    Podávání přihlášek bylo ukončeno 25. 6. 2014, po tomto termínu se již nelze přihlásit.

    Další podrobnosti k termínům a organizaci podzimních MZ naleznete zde.

    Maturitní zpravodaj č. 26 - přihlašování a základní informace k podzimnímu zkušebnímu období MZ 2014 (Cermat)

    Základní informace pro žáky k písemným zkouškám SČ MZ (Cermat)


    • 20. 6. 2014 - UPOZORNĚNÍ!
    1. Přihlášku k podzimnímu termínu MZ lze podat do 25. 6. 2014. Po tomto termínu se již nelze přihlásit.
    2. Protokoly o výslecích společné části MZ žáka a maturitní vysvědčení si letošní maturanti mohou vyzvednout do 26. 6. 2014.
    3. Ve dnech 27. 6. a 30. 6. 2014 bude sekretariát školy pro studenty a veřejnost z důvodu stěhování uzavřen.
    4. Od 1. 7. 2014 bude škola sídlit na adrese: ul. Pionýrů 2806, 434 01 Most, v budově B v areálu VŠFS spolu se SOŠ InterDACT.
    5. Prázdninová pracovní doba sekretariátu bude na této adrese od 8:00 do 13:00 hod.
    6. Naše nová škola.

    Na podzim 2014 se MZ konají v období od 1. 9. do 20. 9. 2014.

    Přihlašování:

    Podávání přihlášky: 16. 6. 2014, tento den budou připraveny předvyplněné přihlášky.

    Uzávěrka podávání přihlášek: 25. 6. 2014, po tomto termínu se již nelze přihlásit.

    Maturanti, kteří budou konat ústní zkoušku z CJL, musí spolu s přihláškou odevzdat nový seznam četby 20 literárních děl.

    Výpis z přihlášky obdrží přihlášení maturanti 26. 6. 2014 e-mailem. Vytištěný a podepsaný protokol o kontrole výpisu z přihlášky jsou maturanti povinni prokazatelně odevzdat zpět do školy do 7. 7. 2014. Na výpisu z přihlášky naleznou také svůj přístupový kód do VPŽ.

    Další podrobnosti k termínům a organizaci podzimních MZ naleznete zde.

    Maturitní zpravodaj č. 26 - přihlašování a základní informace k podzimnímu zkušebnímu období MZ 2014 (Cermat)

    Základní informace pro žáky k písemným zkouškám SČ MZ (Cermat)


    • 9. 6. 2014 - Předávání Protokolů o výsledcích společné části MZ žáka proběhne dne 16. 6. 2014 v sekretariátu školy. Protokol si všichni letošní maturanti mohou vyzvednout až do 18,00 hod.
     • 6. 6. 2014 - Dnes skončily ústní maturitní zkoušky tříd dálkového studia naší školy. Všem úspěšným maturantům blahopřejeme.

     Ústní maturity jaro 2014 - VSP 5   Ústní maturity jaro 2014 - PDD 3

     Ústní maturity jaro 2014 - DPO 3A   Ústní maturity jaro 2014 - DPO 3B

       


      • 6. 6. 2014 - Maturitní vysvědčení pro třídu DPO 3B budou předána třídní učitelkou ve středu 11. 6. 2014 ve 14,00 hod. Blahopřejeme.

       •  5. 6. 2014 - Maturitní vysvědčení pro třídu DPO 3A budou předána třídním učitelem v pondělí 9. 6. 2014 ve 14,00 hod. Blahopřejeme.
        •  3. 6. 2014 - Maturitní vysvědčení pro třídu PDD 3 budou předána třídní učitelkou dnes ve 14,00 hod. Blahopřejeme.
        •  29. 5. 2014 - Maturitní vysvědčení pro třídu VSP 5 jsou již vygenerována a budou připravena k předání maturantům v pondělí ve 14,00 hod. u třídní učitelky. Všem úspěšným maturantům ještě jednou blahopřejeme, obzvláště dvěma z nich s vyznamenáním a samými jedničkami.
        •  25. 5. 2014 - Uzavření klasifikace za 2. pololetí 2013/2014

        denní studium: k 20. 6. 2014, předání ročníkových vysvědčení 27. 6. 2014

        pondělní třídy dálkového studia: k 16. 6. 2014, předání ročníkových vysvědčení 23. 6. 2014

        čtvrteční třídy dálkového studia: k 19. 6. 2014, předání ročníkových vysvědčení 26. 6. 2014


        • 18. 5. 2014 - Souvislá odborná praxe studentů denního studia tř. PO 1 ve firmách a organizacích v regionu se koná ve dnech 19. 5. - 30. 5. 2014.
        •  9. 5. 2014 - Dneškem skončily v naší škole PP a DT státní části MZ jaro 2014.

        Výsledky DT budou známy 16. 5. 2014, PP nejpozději při ústních zkouškách, maturanti je obdrží e-mailem od ŘŠ.
        Další dokumenty, jako např. opravené záznamové archy DT, záznamy o hodnocení PP z CIJ atd. mohou maturanti získat po registraci na výsledkovém portálu žáka. O VPŽ více zde. Přístupové údaje naleznou na výpisu z přihlášky z prosince 2013, který obdrželi e-mailem od ŘŠ.
        Zadání DT a PP jsou již dostupná na http://www.novamaturita.cz/maturita-2014-jaro-1404036937.html, od 15. 5. 2014 zde budou i řešení.


        • 7. 5. 2014 - ROZPISY ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK JARO 2013/2014 PRO JEDNOTLIVÉ TŘÍDY

        DPO 3A

        DPO 3B

        PDD 3

        VSP 5


        •  2. 5. 2014 - Zadání DT a PP státní části MZ 2014 jaro budou dostupná postupně vždy v daný den po 17. hodině na

         http://www.novamaturita.cz/maturita-2014-jaro-1404036937.html


        •  22. 4. 2014 - Ředitelské volno pro denní studium vyhlašuji na dny 2. 5., 5. 5. a 9. 5. 2014 (§ 24 odst. 2 školského zákona). Konzultace dálkového studia dne 5. 5. 2014 proběhnou podle platného rozvrhu.

        Mgr. Alice Linková, ŘŠ


        Praktické maturitní zkoušky 2014

         

         


        • 9. 4. 2014 - Společná (státní) část MZ 2014 jaro - didaktické testy (DT) a písemné práce (PP) - 2. 5. - 9. 5. 2014.

        Organizační opatření. (učebny, časy zahájení a trvání zkoušek)


        • 9. 4. 2014 - Velikonoční prázdninyVelikonoční prázdniny připadají na 17. 4. - 21. 4. 2014. 

                                                                                                                                                                 Hezké svátky!


        Přílohy ke kritériím


        •  17. 3. 2014 - PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

        Třídy: DPO 3A, DPO 3B, PDD 3, VSP 5

        Termín: 9. 4. 2014, sraz studentů ve třídě v 11:50 hod.

        Organizační opatření zde.


        • 17. 3. 2014 - PÍSEMNÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

        Třídy: DPO 3A, DPO 3B, VSP 5

        Termín: 2. 4. 2014, sraz studentů ve třídě ve 13:50 hod.

        Organizační opatření zde.


        • 17. 3. 2014 - POZVÁNKY K PP A DT SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013/2014 - JARO byly dnes rozeslány e-mailem všem přihlášeným maturantům.
        •  14. 3. 2014 -
        MATURITNÍ KALENDÁŘ JARO 2014 Maturitní kalendář jaro 2013

        2. 4. 2014 - Písemná zkouška z odborných předmětů DPO 3A, DPO 3B, VSP 5 od 14:00

        Výsledky budou známy při ústních zkouškách.

        9. 4. 2014 - Praktická zkouška z odborných předmětů DPO 3A, DPO 3B, PDD 3, VSP 5 od 12:00

        Výsledky budou známy při ústních zkouškách.

        24. 4. 2014 - Uzavření klasifikace VSP 5

        28. 4. 2014 - Uzavření klasifikace DPO 3A, DPO 3B, PDD 3

        2. 5. - 9. 5. 2014 - Didaktické testy a písemné práce - s sebou OP, pozvánku, psací potřeby a povolené pomůcky

        2. 5. 2014 Matematika DT od 8:00

        2. 5. 2014 Anglický jazyk PP od 13:00

        5. 5. 2014 Český jazyk a literatura DT od 8:00

        5. 5. 2014 Český jazyk a literatura PP od 11:30

        6. 5. 2014 Anglický jazyk DT od 8:00

        6. 5. 2014 Ruský jazyk PP od 12:15

        7. 5. 2014 Německý jazyk DT od 8:00

        7. 5. 2014 Německý jazyk PP od 12:15

        9. 5. 2014 Ruský jazyk DT od 8:00  

        Sděleni MŠMT - jednotné zkušební schéma MZ v jarním zkušebním období 2014

        Organizační opatření

        Povolené pomůcky

        Příprava na DT a PP

        Příručky k PP

        Výsledky DT budou známy 16. 5. 2014, PP nejpozději při ústních zkouškách, maturanti je obdrží e-mailem.

        26. 5. -  6. 6. 2014 - Ústní zkoušky - s sebou OP

        26. 5. - 28. 5. 2014 VSP 5 

        29. 5. - 30. 5. 2014 PDD 3 

        2. 6. - 4. 6. 2014 DPO 3A 

        5. 6. - 6. 6. 2014 DPO 3B

        Podrobný rozpis MZ jaro 2014 (LIVA)

        Rozpisy ústních maturitních zkoušek pro jednotlivé třídy budou zveřejněny na webu školy po uzavření klasifikace, tj. počátkem května 2014.

        Kritéria hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014

        Přílohy ke kritériím hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014

         

        Hodně štěstí! Smile

        Mgr. Alice Linková, ŘŠ

         

        Pozn.: K jednotlivým částem MZ budou vydány samostatné organizační pokyny, které budou zpřístupněny na webu školy.

         


        •  30. 1. 2014 - Termín pro zkoušky v náhradním termínu k doklasifikaci za 1. pololetí 2013/2014: po dohodě s vyučujícím do 31. 3. 2014.
        •  15. 1. 2014 - Pololetní prázdniny připadají ve školním roce 2013/2014 na pátek 31. 1. 2014. Jarní prázdniny na týden 3. 2. - 9. 2. 2014.
        •  6. 1. 2014 - Uzavření klasifikace za 1. pololetí školního roku 2013/2014:

        denní studium k 24. 1. 2014

        čtvrteční třídy dálkového studia k 23. 1. 2014

        pondělní třídy dálkového studia k 27. 1. 2014


        Sděleni MŠMT - jednotné zkušební schéma MZ v jarním zkušebním období 2014


        • 16. 12. 2013 - Vánoční prázdniny připadají na 21. 12. 2013 - 5. 1. 2014.

        PF 2012 Pohodu o vánočních svátcích a úspěšný rok 2014 přeje S SOU LIVA Most.

         


        • 10. 12. 2013 - Předvánoční týden denního studia:

        17. 12. - Exkurze do Prahy - výstava Peníze, Jindřišská věž - Betlémy

        18. 12. - Bowling

        19. 12. - K-centrum - beseda o drogách

        20.12. - Vánoční trhy v Mostě


        • 4. 12. 2013 - PRO ZAJÍMAVOST: Na jaře 2014 budou maturanti naší školy konat celkem 621 dílčích zkoušek.
        • 3. 12. 2013 - KONTROLA PŘIHLÁŠENÝCH ÚDAJŮ K MZ JARO 2014

        Všem přihlášeným žákům školy bude do pátku 6. 12. 2013 mailem zaslán výpis z přihlášky s jeho daty a přihlášenými předměty a protokol o předání výpisu z přihlášky. Do nejbližších konzultačních hodin je povinností žáka si výpis zkontrolovat a potvrdit svým podpisem správnost na protokolu o předání výpisu z přihlášky a tento odevzdat v sekretariátu školy.

        V případě, že žák v tuto dobu nebude ve škole, je povinen zaslat podepsaný protokol o kontrole výpisu z přihlášky prokazatelně poštou do školy, a to nejpozději do 16. prosince 2013.

        Včasná a pečlivá kontrola výpisu z přihlášky je v zájmu každého přihlášeného žáka, aby bylo možno napravit případné nesrovnalosti. Databáze bude následně Cermatem uzavřena a již nebude možno provádět opravy.

        Platí i pro přihlášené maturanty z předchozích let.


        • 2. 12. 2013 - PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK K MATURITNÍ ZKOUŠCE - JARO 2014 bylo k dnešnímu dni ukončeno.
        •  21. 11. 2013 - V úterý 26. 11. 2013 bude sekretariát školy pro podávání přihlášek k MZ jaro 2014 otevřen z provozních důvodů od 13.00 do 15.00 hod. Denní studium 26. 11. 2013 - filmové představení Revival.
        •  5. 11. 2013 - PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK K MATURITNÍ ZKOUŠCE - JARO 2014

        Termíny:

        pondělní třídy DPO 3A, DPO 3B a PDD 3 - 18. 11. 2013

        čtvrteční třída VSP 5 - 21. 11. 2013

        Studenti se zdravotním znevýhodněním odevzdají spolu s přihláškou posudek PUP z PPP.

        ÚČAST VŠECH STUDENTŮ V DEN PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠKY NA KONZULTACÍCH NUTNÁ!

         

        Maturanti z předchozích let, kteří se chtějí na jaro 2014 přihlásit k náhradní/opravné MZ, budou mít v sekretariátu školy připraveny předvyplněné přihlášky od úterý 19. 11. 2013.

         

        Uzávěrka podávání přihlášek: 2. 12. 2013. Po tomto termínu se již nelze přihlásit.


        • 5. 11. 2013 - Od 11. 11. 2013 bude na www.novamaturita.cz zpřístupněn nový ILUSTRAČNÍ TEST Z MATEMATIKY pro studenty, kteří váhají, zda si na jaro 2014 opravdu přihlásí matematiku.
        •  17. 10. 2013 - Podzimní prázdninyPodzimní prázdniny připadají na 28. 10. až 30. 10. 2013.

        31. 10. a 1. 11. 2013 mají žáci denního studia ředitelské volno. Výuka čtvrtečních tříd dálkového studia se z 31. 10. 2013 přesouvá na středu 6. 11. 2013.

        23. 10. 2013 - denní studium - divadelní představení "Hrátky s čertem"


        Prezentace je určena žákům středních a studentům vyšších odborných škol a dalším zájemcům o studium na vysokých a vyšších odborných školách.

        Termín: 19. - 20. listopadu 2013 (úterý, středa)

        Místo: Obchodní centrum Central, Radniční 3400, Most, 2. patro, vchodem od budovy magistrátu po eskalátoru, vpravo

        Program: 19. 11. 2013, 14:00 zahájení, 14:00 – 18:00 prezentace

                        20. 11. 2013, 08:00 – 13:00 prezentace


        • 30. 9. 2013 - MATURITY 2013/2014 - Přehled základních termínů jarních maturitních zkoušek 2014, stanovené předměty profilové (školní) části maturitní zkoušky, maturitní otázky k ústním zkouškám profilové části a školní seznam literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury pro třídy DPO 3A, DPO 3B, PDD 3 a VSP 5 naleznete zde.

        Všem úspěšným maturantům blahopřejeme!


        • 16. 9. 2013 - Informace MŠMT k žádostem o přezkoumání MZ podzim 2013 (DT)
        • 9. 9. 2013 - Informace pro maturanty PODZIM 2013 - Počínaje dneškem budou maturantům postupně zasílány e-mailem výsledky PP a DT (tak jak budou škole uvolněny Cermatem). K převzetí Protokolů o výsledcích MZ ve společné části a maturitních vysvědčení budou pozváni e-mailem poté, co tyto budou Cermatem vygenerovány. Nejpozději by tomu mělo být do 20. 9. 2013.
        • 2. 9. 2013 - Rozvrhy pro denní studium, čtvrteční třídy dálkového studia, pondělní třídy dálkového studia a třídy DPT 1 (Provozní technika 1. ročník, EPT 2 Provozní technika  a Provozní elektrotechnika 2. ročník) jsou dostupné v informacích pro studenty (PDF). 

         

        •   VÍTEJTE VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014!

          Zahájení školního roku 2013/2014:

        DENNÍ STUDIUM: obor PODNIKÁNÍ - pondělí 2. 9. 2013  v 10,00 hod., učebna č. 346 v přízemí

        NOVÉ 1. ROČNÍKY DÁLKOVÉHO STUDIA:

        Obor pětiletého studia EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ začíná ve čtvrtek 5. 9. 2013 ve 14.00 hod.

        Obory nástavbového studia PODNIKÁNÍ a PROVOZNÍ TECHNIKA začínají v pondělí 9. 9. 2013 ve 14,00 hod.                 

        Pokud se nebudete moci dostavit k zahájení studia, informujte nás, prosím, písemně/telefonicky/e-mailem.

        VYŠŠÍ ROČNÍKY:         

        Čtvrteční třídy dálkového studia začínají 5. 9. 2013 ve 14.00 hod.

        Pondělní třídy dálkového studia začínají 9. 9. 2013 ve 14.00 hod.

        Opravné zkoušky/zkoušky v náhradním termínu k uzavření předchozího ročníku:po dohodě s vyučujícím 26. 8. - 30. 8. 2013.

        Protokol o zkoušce odevzdejte v sekretariátu školy. Klasifikace za předchozí ročník musí být uzavřena (ve výjimečných případech) nejpozději do 30. 9. 2013, žák do té doby navštěvuje podmíněně vyšší ročník.


         

        Aktuality

        Obory pro školní rok 2018 / 2019

        NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

        ... ~ ...

        Nedokončili jste střední školu?

        Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2018/2019 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

        ... ~ ...

        Změna telefonního čísla

        od listopadu 2017 nové č.t. 704 734 545 nebo 602 476 504.

        ... ~ ...

        Přípravné kurzy ke státním MZ

        Předběžné přihlášky přijímáme v prosinci 2017. Připravujeme kurzy z ČJL, MAT, ANJ a NEJ.

        ... ~ ...

        Nová maturita

        Oficiální informace o státních maturitách sledujte na www.novamaturita.cz.

        ... ~ ...

        Rozvrhy 2017/2018

        dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

        ... ~ ...

                 Opište prosím tento anti spamový kód:
        verifikační kód


        Intranet