Archiv novinek 2014/2015

Časové rozvržení ústních maturitních zkoušek - rozpis pro jednotlivé předměty a studenty - 12. 9. 2015. Změna!


Spádovou školou bylo určeno Podkrušnohorské gymnázium v Mostě a pozvánky byly rozeslány e-mailem dne 14. 8. 2015. 


 • 30. 6. 2015 -   HEZKÉ PRÁZDNINY A DOVOLENÉ!

Prázdninová pracovní doba: Pondělí až čtvrtek: 8.00 - 13.00 hod., pátek: 8.00 - 12.00 hod. po  celé prázdniny, kromě 1 týdne od 3. 8. do 7. 8. 2015, kdy je  sekretariát mimo provoz.

Od 24. 8. 2015 obvyklá pracovní doba.


 • 30. 6. 2015 - ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

NOVÉ 1. ROČNÍKY DÁLKOVÉHO STUDIA:

Obor pětiletého studia VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST začíná ve čtvrtek 3. 9. 2015 ve 14.15 hod.

Obory nástavbového studia PODNIKÁNÍ a PROVOZNÍ TECHNIKA začínají v pondělí 7. 9. 2015 ve 14.15 hod.                 

Pokud se nebudete moci dostavit k zahájení studia, informujte nás, prosím, písemně/telefonicky/e-mailem.

VYŠŠÍ ROČNÍKY:         

Čtvrteční třídy dálkového studia začínají 3. 9. 2015 ve 14.15 hod.

Pondělní třídy dálkového studia začínají 7. 9. 2015 ve 14.15 hod. 

Opravné zkoušky/zkoušky v náhradním termínu k uzavření předchozího ročníku:po dohodě s vyučujícím nejpozději do konce září 2015, žák do té doby navštěvuje podmíněně vyšší ročník.

Protokol o zkoušce odevzdejte v sekretariátu školy.


 • 12. 6. 2015 - PŘEDBĚŽNÉ TERMÍNY MZ PODZIM 2015 (platí pro všechny třídy):

DT a PP - 1. 9. - 7. 9. 2015, budou se konat na spádové škole určené Cermatem, pozvánku s přesným termínem obdržíte kolem 15. 8. 2015

Praktická zkouška z UCT - 8. 9. 2015 od 12,00 hod., bude se konat na LIVĚ

Ústní MZ - 12. 9. 2015 od 8,00 hod., budou se konat na LIVĚ

Sledujte web školy, informace zde budou upřesňovány podle jejich dostupnosti.

V případě nejasností kontaktujte ŘŠ.

Hezké prázdniny a dovolené a hodně úspěchů u podzimních zkoušek!

Maturitní zpravodaj č. 32 - informace k podzimnímu zkušebnímu období MZ 2015 (Cermat)

Informace pro žáky k písemným zkouškám - podzim 2015 (Cermat)


 • 12. 6. 2015 - PŘIHLÁŠKY K PODZIMNÍMU TERMÍNU MZ 2015

Přihlášku k podzimnímu termínu MZ 2015 si lze osobně podat od pondělí 15. 6. 2015 do 25. 6. 2015 do 15,00 hod. Po tomto termínu se již nelze přihlásit a bez podání přihlášky není možné MZ konat. Platí i pro maturanty z předchozích let.


 • 25. 5. 2015 - PŘIHLÁŠKY K PODZIMNÍMU TERMÍNU MZ se budou podávat ve 2. polovině června do 25. 6. 2015. Bude upřesněno po zpřístupnění předvyplněných přihlášek.

 • 24. 5. 2015 - Uzavření klasifikace tříd dálkového studia za 2. pololetí 2014/2015

čtvrteční třídy do 18. 6. 2015

pondělní třídy do 22. 6. 2015


 • 24. 5. 2015 - Ústní maturitní zkoušky tříd dálkového studia DPO 3A a DPO 3B (23. a 24. 5. 2015)


 • 22. 5. 2015 - Ústní maturitní zkoušky třídy denního studia PO 2

PO 2


 • 18. 5. 2015 - Ústní maturitní zkoušky tříd dálkového studia EPT 3 a EPD 5 (16. a 17. 5. 2015)

    


 • 21. 4. 2015 - Profilové maturitní zkoušky denního studia 2015


 • 11. 4. 2015 - Praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů dálkového studia


 • 7. 4. 2015 - Písemné maturitní zkoušky z odborných předmětů dálkového studia


 • 12. 5. 2015 - PŘEDÁNÍ VÝSLEDKŮ DT a PP (e-mail)

PP z CJL již byly rozeslány všem třídám

PP z CIJ budou rozeslány do zahájení ústních zkoušek příslušné třídy

DT CJL, CIJ a MAT budou rozeslány 15. 5. 2015

Opravené práce získáte po registraci na VPŽ (výsledkový portál žáka).


 • 1. 5. 2015 - ROZPISY ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK JARO 2015 PRO JEDNOTLIVÉ TŘÍDY

16. 5. 2015 - EPT 3

16. 5. - 17. 5. 2015 - EPD 5

22. 5. 2015 - PO 2

23. 5. 2015 - DPO 3A

23.5. - 24. 5. 2015 - DPO 3B

Hodně štěstí ke všem zkouškám!

 • 22. 4. 2015 - Soutěž "Eurotime 2015" s Europe Direct Most do 24. 5. 2015

 • 12. 4. 2015 - INFORMACE PRO MATURANTY JARO 2015 K DT A PP STÁTNÍ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK

Pondělí 4. 5. 2015

Matematika DT - zahájení přípravy zkoušky v učebně 8:30, zkouška 9:00 – 10:30 (žák se SP-1 do 11:15)

Anglický jazyk PP - zahájení přípravy zkoušky v učebně 13:00, zkouška 13:15 – 14:15

Úterý 5. 5. 2015

Český jazyk a literatura DT - zahájení přípravy zkoušky v učebně 8:00, zkouška 8:15 – 9:15 (žák s SPUO-1 do 9:30)

Český jazyk a literatura PP - zahájení přípravy zkoušky v učebně 11:30, zkouška 12:10 – 13:40 (žák s SPUO-1 do 14:05)

Středa 6. 5. 2015

Anglický jazyk DT - zahájení přípravy zkoušky v učebně 8:00, zkouška 8:15 – 10:00

Ruský jazyk  PP - zahájení přípravy zkoušky v učebně 12:15, zkouška 12:30 – 13:30 (žák s SPUO-1 do 13:45)

Čtvrtek 7. 5. 2015

Německý jazyk DT - zahájení přípravy zkoušky v učebně 8:00, zkouška 8:15 – 10:00

Německý jazyk PP - zahájení přípravy zkoušky v učebně 12:00, zkouška 12:15 – 13:15

Pondělí 11. 5. 2015

Ruský jazyk DT - zahájení přípravy zkoušky v učebně 8:00, zkouška 8:15 – 10:00 (žák s SPUO-1 do 10:30)

Čas zahájení přípravy zkoušky v učebně je nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel zkoušky oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit. S sebou OP! S výjimkou psacích potřeb smí žák používat pouze povolené pomůcky. • 1. 4. 2015 - TERMÍNY PRO UZAVŘENÍ KLASIFIKACE MATURITNÍCH TŘÍD ZA 2. POLOLETÍ 2014/2015

tř. EPD 5 do 23. 4. 2015

tř. PO 2, DPO 3A, DPO 3B a EPT 3 do 27. 4. 2015

Bez řádného uzavření klasifikace nelze pokračovat v maturitní zkoušce.


 • 1. 4. 2015 - INFORMACE PRO MATURANTY JARO 2015 K PÍSEMNÝM A PRAKTICKÝM MZ Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Písemné MZ z odborných předmětů pro DPO 3A, DPO 3B a EPD 5 dne 7. 4. 2015

Praktické MZ z odborných předmětů pro DPO 3A, DPO 3B, EPT 3 a EPD 5 dne 11. 4. 2015

Písemné MZ z odborných předmětů pro PO 2 dne 16. 4. 2015

Praktické MZ z odborných předmětů pro PO 2 dne 21. 4. 2015


 • 24. 3. 2015 - Maturanti se mohou registrovat na výsledkový portál žáka (VPŽ) pro zaslání výsledkových dokumentů z MZ 2015.


 • 19. 3. 2015 - Velikonoční prázdninyVelikonoční prázdniny připadají na 2. 4. - 6. 4. 2015. 

                                                                                                                                                        Hezké svátky!

V pátek 3. 4. 2015 je sekretariát školy uzavřen.
 • 3. 3. 2015 - Pozvánky k DT a PP státní části maturitní zkoušky jaro 2015 byly dnes rozeslány e-mailem.

 • 2. 3. 2015 - Termín odevzdání vlastních seznamů 20 literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury na jaro 2015 ředitelce školy: na školním formuláři do 31. 3. 2015

 • 2. 2. 2015 - Zkoušky v náhradním termínu (doklasifikace) za 1. pololetí 2014/2015: po dohodě s vyučujícím do 31. 3. 2015.

 • 29. 1. 2015 - KDY SE BUDE NA JAŘE 2015 MATUROVAT?

Termíny písemných, praktických a ústních státní i profilové části maturitních zkoušek pro třídy PO 2, DPO 3A, DPO 3B, EPT 3 a EPD 5 a povolené pomůcky pro státní část MZ naleznete ZDE.


 • 13. 1. 2015 - Termíny didaktických testů a písemných prací státní části maturitních zkoušek jaro 2015 jsou již známy. Naleznete je zde.

 • 12. 1. 2015 - Jarní prázdniny připadají na 9. 2. - 15. 2. 2015.

 • 12. 1. 2015 - Pololetní prázdniny připadají na pátek 30. 1. 2015.

 • 5. 1. 2015 - UZAVŘENÍ KLASIFIKACE ZA 1. POLOLETÍ ŠK. ROKU 2014/2015

Denní studium do 26. 1. 2015

Pondělní třídy dálkového studia do 26. 1. 2015

Čtvrteční třídy dálkového studia do 22. 1. 2015

Výpisy z vysvědčení obdrží studenti dálkového studia při 1. únorové konzultaci. 


 • 12. 12. 2014 - Vánoční prázdniny připadají na 22. 12. 2014 - 4. 1. 2015.

PF 2012 Pohodu o vánočních svátcích a úspěšný rok 2015 přeje SOŚ LIVA Most.

 


 • 2. 12. 2014 - PRO ZAJÍMAVOST: na jaře 2015 budou naši maturanti konat celkem 650 dílčích maturitních zkoušek.

 • 1. 12. 2014 - Dnes bylo ukončeno podávání přihlášek k jarnímu termínu MZ 2015.

Všichni přihlášení maturanti obdrží e-mailem výpis z přihlášky a protokol o kontrole a převzetí výpisu z přihlášky. Výpis z přihlášky si ponechejte (je na něm uveden kód pro přihlášení do výsledkového portálu žáka - VPŽ) a vytištěný a podepsaný protokol o kontrole a převzetí výpisu z přihlášky odevzdejte při nejbližší příležitosti, nejpozději do 15. 12. 2014, v sekretariátu školy (osobně, poštou). Kontrola výpisu a odevzdání protokolu je povinností žáka stanovenou legislativou. Na později oznámené případné nedostatky v přihlášce nelze brát zřetel. • 10. 11. 2014 - PŘIHLÁŠKY K JARNÍMU TERMÍNU MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2014/2015

budou maturitní třídy podávat v termínech:

denní studium tř. PO 2: 20. 11. 2014

čtvrteční třída dálkového studia EPD 5: 20. 11. 2014

pondělní třídy dálkového studia DPO 3A, DPO 3B, EPT 3: 24. 11. 2014

V tento den je účast všech studentů na výuce nutná!

Studenti se specifickými poruchami učení či zdravotním znevýhodněním odevzdají spolu s přihláškou posudek PUP z PPP nebo SPC.

Pro studenty z předchozích let budou předvyplněné přihlášky k dispozici od 20. 11. 2014 v sekretariátu školy.

POZOR! Uzávěrka podávání přihlášek bude 1. 12. 2014, po tomto datu se již nebude možné přihlásit.

Dne 10. 11. 2014 budou na www.novamaturita.cz zveřejněny nové sady ilustračních testů z matematiky a cizích jazyků včetně záznamových archů a klíčů správných  řešení, aby si studenti mohli vyzkoušet svůj výběr volitelného předmětu.

Dne 19. 11. 2014 bude zveřejněn i didaktický test z českého jazyka a literatury. 


 • 10. 11. 2014 - 8. ročník prezentace vysokých a vyšších odborných škol SOKRATES 2

proběhne ve dnech 25. - 26. 11. 2014 v 1. foyer Městského divadla v Mostě.

25. 11. 2014    14:00 – 18:00     

26. 11. 2014    09:00 – 13:00


 • 7. 11. 2014 - Naše škola je držitelem certifikátu Registr solventních firem.


 • 7. 10. 2014 - Podzimní prázdninyPodzimní prázdniny připadají na 27. 10. až 29. 10. 2014.

30. 10. a 31. 10. 2014 mají žáci denního studia ředitelské volno.

Výuka pondělních tříd dálkového studia se 27. 10. 2014 nekoná. 

Výuka čtvrtečních tříd dálkového studia se 30. 10. 2014 koná podle platného rozvrhu.

!!! Úřední hodiny sekretariátu školy v týdnu od 27. 10. do 31. 10. 2014:

Po 27. 10.: 9 - 15,00 hod., ÚT 28. 10.: státní svátek, ST 29. 10.: zavřeno, ČT 30.10. 9 - 16,30 hod., PÁ 31. 10. 9 - 12,00 hod. !!! 


 • 6. 10. 2014 - Informace pro maturitní třídy 2014/2015 PO 2, DPO 3A, DPO 3B, EPT 3 a EPD 5:

Ve školních informacích k maturitním zkouškám 2015 je k dispozici seznam témat ke 3. částem ústní maturitní zkoušky z cizích jazyků.


 • 1. 10. 2014 - Nabídka Europe Direct Most bezplatného jazykového kurzu ANJ pro veřejnost EurosCool 2014

 • 29. 9. 2014 - Informace pro maturitní třídy 2014/2015 PO 2, DPO 3A, DPO 3B, EPT 3 a EPD 5:

Ve školních informacích k maturitním zkouškám 2015 naleznete přehled základních termínů maturitních zkoušek, stanovené povinné a nepovinné předměty společné (státní) a profilové (školní) části maturitní zkoušky, maturitní témata (otázky), školní seznam literárních děl k ústní části MZ z českého jazyka a literatury a další potřebné informace.  Tyto zde budou pro Vás průběžně aktualizovány dle dostupných informací.


 • 20. 9. 2014 - Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu k uzavření předchozího ročníku musí být vykonány po dohodě s vyučujícím nejdéle do konce září 2014.

Protokoly odevzdejte v sekretariátu školy nejpozději 30. 9. 2014.

Student do té doby podmíněně navštěvuje vyšší ročník. • 10. 9. 2014 - Výsledky DT a PP z podzimního termímu MZ 2014 byly rozeslány e-mailem.

K převzetí maturitních vysvědčení a protokolů o výsledcích společné části MZ žáka budou příslušní studenti pozváni e-mailem, jakmile bude dokumentace připravena.

Všem úspěšným maturantům blahopřejeme!


 •   zvonění

      VÍTEJTE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015!ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015:

DENNÍ STUDIUM: obor PODNIKÁNÍ - pondělí 1. 9. 2014  v 10.00 hod. + bowling a společný oběd

NOVÉ 1. ROČNÍKY DÁLKOVÉHO STUDIA:

Obor pětiletého studia EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ začíná ve čtvrtek 4. 9. 2013 ve 14.15 hod. 1. hodinu jsou třídnické práce, od 2. hodiny výuka dle rozvrhu.

Obory nástavbového studia PODNIKÁNÍ, PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA  a  PROVOZNÍ TECHNIKA začínají v pondělí 8. 9. 2014 ve 14.15 hod. 1. hodinu jsou třídnické práce, od 2. hodiny výuka dle rozvrhu.                

Pokud se nebudete moci dostavit k zahájení studia, informujte nás, prosím, písemně/telefonicky/e-mailem.

VYŠŠÍ ROČNÍKY:         

Čtvrteční třídy dálkového studia (obory EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ  a VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST) začínají 4. 9. 2014 ve 14.15 hod. 1. hodinu jsou třídnické práce, od 2. hodiny výuka dle rozvrhu.

Pondělní třídy dálkového studia (obory PODNIKÁNÍ, PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA a PROVOZNÍ TECHNIKA) začínají 8. 9. 2014 ve 14.15 hod. 1. hodinu jsou třídnické práce, od 2. hodiny výuka dle rozvrhu.

Opravné zkoušky/zkoušky v náhradním termínu k uzavření předchozího ročníku: po dohodě s vyučujícím do konce záři 2014. Protokol o zkoušce odevzdejte v sekretariátu školy. Klasifikace za předchozí ročník musí být uzavřena nejpozději do 30. 9. 2014, student do té doby navštěvuje podmíněně vyšší ročník.

!!! Výuka od 1. 9. 2014 bude probíhat v novém sídle školy v příjemném moderním prostředí areálu VŠFS v budově B spolu se SOŠ InterDACT. Více zde.  Adresa: ul. Pionýrů 2806/7, 434 01 Most. Ostatní kontaktní údaje zůstávají zachovány!!!

Rozvrhy denního studia, dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

Těšíme se na Vás a přejeme hodně úspěchů ve studiu!


Aktuality

Obory pro školní rok 2018 / 2019

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2018/2019 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

Změna telefonního čísla

od listopadu 2017 nové č.t. 704 734 545 nebo 602 476 504.

... ~ ...

Přípravné kurzy ke státním MZ

Předběžné přihlášky přijímáme v prosinci 2017. Připravujeme kurzy z ČJL, MAT, ANJ a NEJ.

... ~ ...

Nová maturita

Oficiální informace o státních maturitách sledujte na www.novamaturita.cz.

... ~ ...

Rozvrhy 2017/2018

dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet