Archiv novinek 2016/2017

 •  30. 6. 2017 - ZÁKLADNÍ INFORMACE K PODZIMNÍMU TERMÍNU MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2017

DT a PP se budou konat na spádové škole od 4. 9. do 8. 9. 2017 (pozvánky obdržíte e-mailem v polovině srpna 2017).

Ústní MZ budou v LIVĚ 14. 9. 2017 a pozvánka bude zaslána e-mailem v 1. zářijovém týdnu.

AKTUALIZACE K 13. 8. 2017:

Jednotné zkušební schéma státní části MZ - podzimní období 2017 (MŠMT)

Podrobné školní informace


 • 30. 6. 2017 - K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018 

NOVÉ 1. ROČNÍKY DÁLKOVÉHO STUDIA-

Obor pětiletého studia VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST začíná ve čtvrtek 7. 9. 2017 ve 14:15 hod.          

Obory nástavbového studia PODNIKÁNÍ, PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA a PROVOZNÍ TECHNIKA začínají v pondělí 11. 9. 2017 ve 14:15 hod.    

VYŠŠÍ ROČNÍKY-         

Čtvrteční třídy dálkového studia začínají 7. 9. 2017 ve 14:15 hod.

Pondělní třídy dálkového studia začínají 11. 9. 2017 ve 14:15 hod. 

Opravné zkoušky/zkoušky v náhradním termínu k uzavření předchozího ročníku: po dohodě s vyučujícím nejpozději do konce září 2017, žák do té doby navštěvuje podmíněně vyšší ročník. Protokol o zkoušce odevzdejte v sekretariátu školy.


 • 13. 6. 2017 - PŘIHLÁŠKY K PODZIMNÍMU TERMÍNU MZ 2017 (aktualizováno)

lze podávat od čtvrtka 15. 6. 2017 v úředních hodinách sekretariátu. Uzávěrka podávání přihlášek bude 26. 6. 2017 v 15,00 hod. Po tomto termínu se již nelze přihlásit!

Základní informace k podzimnímu termínu:

DT a PP se budou konat na spádové škole od 4. 9. do 8. 9. 2017 (pozvánky obdržíte e-mailem v polovině srpna 2017).

Ústní MZ budou v LIVĚ od 11. 9. do 20. 9. 2017 (přesné datum bude stanoveno po ukončení podávání přihlášek) a pozvánka bude zaslána e-mailem v 1. zářijovém týdnu.

Více zde.

Informace budou také na webu školy. • 11. 5. 2017 - UZAVŘENÍ KLASIFIKACE ZA 2. POLOLETÍ 2016/2017

  Pondělní třídy do 19. 6. 2017, vydávání vysvědčení bude 26. 6. 2017 od 14:15 do 15:00 hod. (pokud se nedomluvíte s třídními učiteli jinak).

  Čtvrteční třídy do 22. 6. 2017, vydávání vysvědčení bude 29. 6. 2017 od 14:15 do 15:00 hod. (pokud se nedomluvíte s třídními učiteli jinak).

  Při případné neklasifikaci (neprospěchu) je nutné vykonat zkoušky v náhradním termínu (zkoušky opravné) po dohodě s vyučujícím nejdéle do konce září 2017.


 • 4. 5. 2017 - ROZPISY ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK JARO 2017

DPO 3: 27. 5. - 28. 5. 2017  

VSČ 5: 2. 6. - 3. 6. 2017

EPT 3: 3. 6. 2017

Výsledky DT a PP obdržíte mailem, DT dne 15. 5. 2017, PP do začátku ústních zkoušek.


 • 19. 4. 2017 - Uzavření klasifikace maturitních tříd za 2. pololetí 2016/2017

  DPO3, EPT 3 do 24. 4. 2017

  VSČ 5 do 27. 4. 2017

  Bez řádného uzavření klasifikace nelze pokračovat v maturitní zkoušce.

  Při případné neklasifikaci zkoušky v náhradním termínu do 30. 6. 2017. • 18. 4. 2017 - DT a PP státní části MZ jaro 2017 - termíny zde.


 • 7. 4. 2017 - VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY připadají na 13. 4. - 17. 4. 2017.

 • 7. 4. 2017 - PP z ČJL se koná dne 11. 4. 2017 od 12:00 hod. S sebou OP a povolené pomůcky.
 • 6. 3. 2017 - Dnešního dne byly e-mailem rozeslány letošním maturantům pozvánky k DT a PP.

 • 16. 2. 2017 - JARNÍ PRÁZDNINY 2017 připadají na 27. 2. - 5. 3. 2017. Sekretariát školy bude otevřen 27. 2., 28. 2.  a 1. 3. 2017 vždy od 10:00 do 15:00 hod. Ve dnech 2. 3. a 3. 3. bude uzavřen.

 • 31. 1. 2017. - KDY SE BUDE NA JAŘE 2017 V LIVĚ MATUROVAT?

  Všechny termíny jednotlivých zkoušek naleznete zde. Jednotné zkušební schéma DT a PP pro LIVU zde.


 • 27. 1. 2017 - REGISTRACE NA VPŽ k MZ 2017

  Od 1. 2. 2017 se již maturanti mohou zaregistrovat na Výsledkovém portálu žáka a zadat souhlas se zasláním vybraných výsledkových dokumentů z jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2017. Přístupový kód naleznete na výpisu z přihlášky z prosince 2016 anebo v březnu na pozvánce k DT a PP.


 • 27. 1. 2017 - ZKOUŠKY V NÁHRADNÍM TERMÍNU (DOKLASIFIKACE) ZA 1. POLOLETÍ 2016/2017

  Po dohodě s vyučujícím nejdéle do 31. 3. 2017. Protokoly odevzdejte v sekretariátu školy.
 • 5. 1. 2017 - Uzavření klasifikace za 1. pololetí 2016/2017

  pondělní třídy dálkového studia do 23. 1. 2017

  čtvrteční třídy dálkového studia do 26. 1. 2017

  Při případné neklasifikaci zkoušky v náhradním termínu do 31. 3. 2017.


 • 19. 12. 2016 - Vánoční prázdniny připadají na 21. 12. 2016 - 3. 1. 2017.

  Vánoční prázdniny Pohodu o vánočních svátcích a úspěšný rok 2017 přeje SOŚ LIVA Most.


 • 5. 12. 2016 - INTENZIVNÍ PŘÍPRAVNÉ KURZY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - NABÍDKA NEJEN PRO ŽÁKY NAŠÍ ŠKOLY!

  ČEŠTINA, MATEMATIKA, ANGLIČTINA, NĚMČINA, RUŠTINA V ÚNORU - BŘEZNU - DUBNU 2017

  Více informací naleznete v letáku 1, letáku 2přihlášce.


 • 2. 12. 2016 - PRO ZAJÍMAVOST: na jaře 2017 budou naši maturanti skládat celkem 417 dílčích zkoušek.

 • 2. 12. 2016 - KONTROLA PŘIHLÁŠENÝCH ÚDAJŮ K MZ JARO 2017

  Všem přihlášeným žákům maturitních tříd byl mailem zaslán výpis z přihlášky s jeho daty a přihlášenými předměty a protokol o předání výpisu z přihlášky.

  Povinností žáka je výpis si zkontrolovat a potvrdit svým podpisem správnost na protokolu o předání výpisu z přihlášky. Případné nesrovnalosti musí nahlásit ředitelce školy nejpozději do 8. 12. 2016.

  Kontrola výpisu z přihlášky musí být provedena nejpozději do 19. 12. 2016.

  Včasná a pečlivá kontrola výpisu z přihlášky je v zájmu každého žáka, aby bylo možno napravit případné nesrovnalosti. Databáze bude následně Cermatem uzavřena a již nebude možno provádět opravy. • 10. 11. 2016 - PŘIHLÁŠKY K JARNÍMU TERMÍNU MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2016/2017

budou maturitní třídy podávat v termínech:

pondělní třídy dálkového studia DPO 3, EPT 3: 21. 11. 2016

čtvrteční třída dálkového studia VSČ 5: 24. 11. 2016

V tento den je účast všech studentů na výuce nutná!

Studenti se specifickými poruchami učení či zdravotním znevýhodněním odevzdají spolu s přihláškou posudek (doporučení) PUP z PPP nebo SPC.

Pro studenty z předchozích let budou předvyplněné přihlášky k dispozici od 15. 11. 2016 v sekretariátu školy.

POZOR! Uzávěrka podávání přihlášek bude 1. 12. 2016, po tomto datu se již nebude možné přihlásit.


 • 30. 9. 2016 - Podzimní prázdniny 2016 připadají na 26. 10. - 28. 10. 2016. 

 • 16. 9. 2016 - 8. interregionální burza pracovních příležitostí - 21. 9. 2016 od 10:00 - 17:00 v areálu VŠFS v Mostě.

Plakát

Seznam vystavovatelů a volných míst 

Přednášky a prezentace 


 • 22. 8. 2016    

zvonění    VÍTEJTE VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017!

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017:

NOVÉ 1. ROČNÍKY DÁLKOVÉHO STUDIA-

Obory nástavbového studia PODNIKÁNÍ, PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA a PROVOZNÍ TECHNIKA začínají v pondělí 5. 9. 2016 ve 14.15 hod.    

Obor pětiletého studia VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST začíná ve čtvrtek 8. 9. 2016 ve 14.15 hod.           

Pokud se nebudete moci dostavit k zahájení studia, informujte nás, prosím, písemně/telefonicky/e-mailem.

VYŠŠÍ ROČNÍKY-         

Pondělní třídy dálkového studia začínají 5. 9. 2016 ve 14.15 hod. 

Čtvrteční třídy dálkového studia začínají 8. 9. 2016 ve 14.15 hod.

Opravné zkoušky/zkoušky v náhradním termínu k uzavření předchozího ročníku:po dohodě s vyučujícím nejpozději do konce září 2016, žák do té doby navštěvuje podmíněně vyšší ročník. Protokol o zkoušce odevzdejte v sekretariátu školy.

Rozvrhy dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

Těšíme se na Vás a přejeme hodně úspěchů ve studiu!


 

Aktuality

Obory pro školní rok 2021 / 2022

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2020/2021 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

Roušky

od pátku 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol od druhého stupně výše. Žáci tak budou muset mít roušky i během výuky.

... ~ ...

Úřední hodiny sekretariátu školy

v době uzavření škol: pondělí 11 - 15 hod. a čtvrtek 11 - 15 hod.

... ~ ...

Omezení provozu škol

Od 12. 10. do 25. 10. 2020 se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé ČR omezuje provoz středních škol podle školského zákona tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání. 26. říjen a 27. říjen 2020 budou MŠMT vyhlášeny v SŠ jako dny volna. Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. – 30. října 2020. Po dobu zákazu výuka pokračuje distanční formou.

... ~ ...

Rozvrhy 2020/2021

dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet