Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

 

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ÚČETNICTVÍ

Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma vzdělávání: 5 let,dálková

Možnosti uplatnění absolventa v praxi:

Absolvent se uplatní na trhu práce především jako ekonom, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretář, mzdový referent, účetní asistent, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích, a to zejména ve výrobní a obchodní činnosti podniku.

Absolvent je připravován tak, aby byl schopen posoudit výhody a nevýhody investice nebo obchodního kontraktu, vést obchodní jednání a prezentovat výrobek nebo službu odběratelům. Mezi jeho dovednosti patří i vedení účetnictví a zajišťování personální a administrativní agendy malé i velké organizace. Ve styku se zákazníkem jedná profesionálně a je schopen používat dvou cizích jazyků. Je připravován rozvíjet i vlastní podnikatelské aktivity.

Uplatnitelnost absolventa školy na mezinárodním trhu práce zvýší dodatek k maturitnímu vysvědčení Europass, usnadňující uznání odborné kvalifikace absolventa v zahraničí.

Absolvent může pokračovat v dalším studiu na VOŠ či VŠ.

Způsob ukončení vzdělávání: maturitní zkouška                                                      

Potvrzení dosaženého vzdělání: vysvědčení o maturitní zkoušce                 

Organizace výuky: výuka je pětiletá a je organizována jako samostudium žáka spojené s konzultacemi. Konzultační hodiny jsou v odpoledních hodinách od 14.00 do 18.55 hod. -  šest konzultačních hodin v pracovním dni. Konzultační den stanovuje vedení školy po přijímacím řízení, obvykle  čtvrtek.                                           

Podmínky pro přijímání ke vzdělávání: splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky                                                              

 

UČEBNÍ PLÁN

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet konzultačních hodin za 1. - 5. ročník: 1080 hod.

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

 celkem

 Zkr. př.

 Povinné

 

 a)

 základní

 

 CEJ

 Český jazyk 

10

10

10

10

15

55

 CIJ

 1. cizí jazyk

30

30

30

30

30

150

 ZCJ

 Základy 2. cizího jazyka

20

10

10

10

10

60

 DEJ

 Dějepis

10

10

-

-

-

20

 OBN

 Občanská nauka

-

10

10

10

10

40

 FYZ

 Fyzika

-

10

-

-

-

10

 CHE

 Chemie

-

-

10

-

-

10

 BAE

 Biologie a ekologie

20

-

-

-

-

20

 MAT

 Matematika

20

20

20

20

20

100

 LAK

 Literatura a kultura

20

20

20

20

15

95

 IKT

 Informační a komunikační technologie

10

10

10

10

10

50

 EKO

 Ekonomika

20

20

20

20

20

100

 UCT

 Účetnictví

20

20

20

30

20

110

 MAM

 Management a marketing

-

10

10

10

10

40

 PRV

 Právo

20

20

10

-

-

50

 PEK

 Písemná a elektronická komunikace

10

10

10

10

10

50

 APS

 Aplikovaná psychologie

10

-

-

-

-

10

 PRX

 Praxe

-

10

10

20

20

60

 b)

 volitelné

 

 CVM

 Cvičení z matematiky

-

-

-

-

10

10

 USW

 Účetní software

-

-

20

20

-

40

 celkem

220

220

220

220

200

1080

 Odborná praxe

4 týdny

Učební plán ke stažení.

 

Školné se hradí pouze za 10 měsíců školního roku a činí 10.000,-Kč/rok. (1. splátka 5.000,- Kč do 31. 8., 2. splátka 5.000,- Kč do 15.2.). Možnost měsíčních plateb. Žáci dálkové formy studia, kteří prospějí s vyznamenáním, hradí v dalším pololetí školné nižší o 500,- Kč. 

 

Aktuality

Obory pro školní rok 2021 / 2022

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2020/2021 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

Roušky

od pátku 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol od druhého stupně výše. Žáci tak budou muset mít roušky i během výuky.

... ~ ...

Úřední hodiny sekretariátu školy

v době uzavření škol: pondělí 11 - 15 hod. a čtvrtek 11 - 15 hod.

... ~ ...

Omezení provozu škol

Od 12. 10. do 25. 10. 2020 se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé ČR omezuje provoz středních škol podle školského zákona tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání. 26. říjen a 27. říjen 2020 budou MŠMT vyhlášeny v SŠ jako dny volna. Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. – 30. října 2020. Po dobu zákazu výuka pokračuje distanční formou.

... ~ ...

Rozvrhy 2020/2021

dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet