Podnikání 64-41-L/51(denní studium)

 

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ

Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní

Možnosti uplatnění absolventa v praxi:

Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru.

Uplatnitelnost absolventa školy na mezinárodním trhu práce zvýší dodatek k maturitnímu vysvědčení Europass, usnadňující uznání odborné kvalifikace absolventa v zahraničí.

Absolvent může pokračovat v dalším studiu na VOŠ či VŠ.

Způsob ukončení vzdělávání: maturitní zkouška

Potvrzení dosaženého vzdělání: vysvědčení o maturitní zkoušce

Základní podmínky přijímání uchazečů: úspěšné vykonání závěrečné zkoušky v tříletém učebním oboru H, stanoveném platným předpisem

Základní podmínky průběhu denního vzdělávání: příprava žáků je organizována jako dvouleté denní studium pro absolventy tříletých učebních oborů

 

UČEBNÍ PLÁN

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání

1. ročník

2. ročník

týdenních

celkový

 Zkr. př.

 Povinné  

 

 a)

 všeobecně-vzdělávací  

 

 CEJ

 Český jazyk 

1

1

2

64

 CIJ

 Cizí jazyk (AJ, NJ dle volby žáka)

4

4

8

256

 LAK

 Literatura a kultura

2

2

4

128

 TEV

 Tělesná výchova

2

2

4

128

 DEJ

 Dějepis

-

1

1

32

 OBN

 Občanská nauka

2

2

4

128

 BAE

 Biologie a ekologie

1

-

1

32

 MAT

 Matematika

4

4

8

256

 IKT

 Informační a komunikační technologie

2

2

4

128

 b)

 odborné

 

 EPO

 Ekonomika podniku

3

3

6

192

 MNG

 Management 

1

-

1

32

 MRK

 Marketing

1

1

2

64

 PRV

 Právo

2

3

5

160

 UCT

 Účetnictví

4

4

8

256

 POA

 Podnikatelská administrativa

2

2

4

128

 c)

 praxe

 

 PPČ

 Praktické podnikatelské činnosti 

1

1

2

64

 celkem

32

32

64

2 048

 

 Odborná praxe

2 týdny

 

 

 

Učební plán ke stažení.

 

Školné se hradí pouze za 10 měsíců školního roku a činí 8.900,- Kč/rok. Splatné je v 10 měsíčních splátkách po 890,- Kč. Žáci denní formy nástavbového studia, kteří prospějí s vyznamenáním v 1. roce studia, ve 2. roce studují ZDARMA.

 

Aktuality

Obory pro školní rok 2021 / 2022

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2020/2021 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

Roušky

od pátku 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol od druhého stupně výše. Žáci tak budou muset mít roušky i během výuky.

... ~ ...

Úřední hodiny sekretariátu školy

v době uzavření škol: pondělí 11 - 15 hod. a čtvrtek 11 - 15 hod.

... ~ ...

Omezení provozu škol

Od 12. 10. do 25. 10. 2020 se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé ČR omezuje provoz středních škol podle školského zákona tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání. 26. říjen a 27. říjen 2020 budou MŠMT vyhlášeny v SŠ jako dny volna. Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. – 30. října 2020. Po dobu zákazu výuka pokračuje distanční formou.

... ~ ...

Rozvrhy 2020/2021

dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet