Školní informace k maturitním zkouškám 2020/2021

5. 8. 2021 - JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA DT - PODZIM 2021

1. 9. 2021 - DT MAT a DT RUJ od 12:15 hod.

2. 9. 2021 - DT ANJ od 9:00 hod., DT ČJL od 13:30 hod.

Více zde.

Spádová škola: SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o. Více bude v pozvánce.


1. 6. 2021 - INFORMACE MŠMT K ŽÁDOSTEM O PŘEZKOUMÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY

+ formulář žádosti zde.


13. 5. 2021 - ROZPISY ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK

5. 6. 2021 - DPO 3

5. 6. - 6. 6. 2021 - VSĆ 5

Podmínkou účasti na zkouškách je negativní test na Covid-19 či jeho náhrada. Viz informace z 30. 4. 2021.


5. 5. 2021 - CERMAT VYDAL MATURITNÍ ZPRAVODAJE K DT

ČJLMATCIJ


30. 4. 2021 - PREVENTIVNÍ TESTOVÁNÍ COVID-19 PŘED DT A ÚSTNÍMI MZ

Školní testování před DT se bude konat ve čtvrtek 20. 5. 2021 14:00-16:00 hod.

Školní testování před ústními MZ se bude konat ve čtvrtek 3. 6. 2021 14:00-16:00 hod.

Podrobnosti k testování a čím lze školní testování nahradit naleznete zde.


30. 4. 2021 - ZMĚNY V MZ V ROCE 2021 (k 28.4.2021) – NAVÝŠENÍ POČTU OPRAVNÝCH ZKOUŠEK DT

Prvomaturanti ze šk. r. 2020/2021 mají na DT 1 řádný + 3 opravné pokusy.

Maturantům z předchozích let (přihlášeným na jaro 2021) se přidává 1 opravný pokus.

Časy pro konání DT jsou prodlouženy (ČJL 85 min., CIJ 110 min, MAT 135 min.)

Řádný termín DT: 24. 5. – 26. 5. 2021. Neúčast musí být písemně omluvena nejdéle do 3 dnů od konání zkoušky.

Mimořádný termín DT: 7. 7. – 9. 7. 2021 (na spádové škole)

V mimořádném termínu může konat DT ten, kdo se řádně omluvil z řádného termínu (nemusí to být jen z důvodu Covid) a ten, kdo v řádném termínu vykonal DT neúspěšně.

Na mimořádný termín se nepodává přihláška, a pokud se maturant na DT nedostaví, bude automaticky omluven.

Zveřejnění výsledků DT:

Řádný termín do 7. 6. 2021.

Mimořádný termín do 19. 7. 2021.

Žádost o přezkum výsledků DT:

Se podává na MŠMT v řádném termínu do 28.6.2021, v mimořádném termínu do 9.8.2021. Musí být na předepsaném formuláři, který bude přístupný na stránkách MŠMT.

Podzimní termín MZ:

Přihlášky se budou podávat do 21.7.2021.

Zkoušky se budou konat v období  1.9. – 20.9.2021.

Do 15.8.2021 stanoví MŠMT jednotné zkušební schéma pro DT (spádová škola).

Do 25.8.2021 stanoví ředitelka konkrétní termíny konání profilových MZ.

Žádost o přezkum výsledků se podává do 20 dnů od data konání zkoušky.

Celé znění Metodiky MŠMT k výše uvedenému zde


 29. 4. 2021 - DODATEK K OOP PRO MATURITNÍ ZKOUŠKY - NAVÝŠENÍ POČTU OPRAVNÝCH TERMÍNŮ PRO KONÁNÍ DT zde.


27. 4. 2021 - AKTUALIZOVÁNO: MŠMT PŘEDSTAVILO DALŠÍ ÚPRAVY MATURITNÍCH ZKOUŠEK zde.


14. 4. 2021 - PREVENTIVNÍ  POVINNÉ TESTOVÁNÍ COVID-19 PŘI MATURITNÍCH ZKOUŠKÁCH

Pokyn ředitelky školy zde.

Harmonogram testování 20. 4. 2021 pro DPO 3 a VSČ 5 zde.

Video LEPU test zde.


28. 3. 2021 - KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V ROCE 2021 zde.


24. 3. 2021 - TERMÍNY MATURITNÍCH ZKOUŠEK JARO 2021

Termíny všech dílčích maturitních zkoušek zde.

Organizační opatření písemných maturitních zkoušek z odborných předmětů 20. 4. 2021 zde.

Organizační opatření praktických maturitních zkoušek z odborných předmětů 24. 4. 2021 zde.

Podrobný rozpis ústních maturitních zkoušek bude zveřejněn v květnu 2021.


16. 3. 2021 - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - NOVÝ MODEL MATURITNÍ ZKOUŠKY A JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ - JARNÍ OBDOBÍ 2021 zde.

AKTUALIZACE ZMĚN V MATURITNÍCH ZKOUŠKÁCH 2021 (dle Č.j.: MSMT-3267/2021-3 Opatření obecné povahy)

Posunuté jednotné zkušební schéma DT pro naši školu zde.

Upravená kritéria hodnocení profilových maturitních zkoušek zde.

Písemné práce z ČJL a cizích jazyků nebudou konány.

Ústní zkoušky z ČJL a cizích jazyků jsou nepovinné.

V platnosti zůstávají:

- školní seznam četby z ČJL (termín pro odevzdání vlastního seznamu žáka - do 30. 4. 2021) a struktura ústní zkoušky 

- témata pro ústní zkoušku z cizích jazyků

- témata pro písemné, praktické a ústní zkoušky z odborných předmětů 

 

Dále platí: 

Ten, kdo je přihlášen ke konání povinné nebo nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 a kdo se v souladu se školským zákonem z konání této zkoušky omluví z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény spojené s tímto onemocněním, může konat tuto zkoušku v mimořádném termínu. Přihlášku k mimořádnému termínu konání této zkoušky podává ředitelce školy, ve které měl konat řádný termín, současně s omluvou a dokladem o nemoci či karanténě do 3 dnů od konání zkoušky; ředitelka školy předá informaci o omluvení žáka a údaje z přihlášky Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání prostřednictvím informačního systému Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání do 1. června 2021. Mimořádný termín DT se bude konat 7. - 9. 7. 2021 na spádové škole.


 11. 3. 2021 - MŠMT PŘEDSTAVILO DALŠÍ ÚPRAVY MATURITNÍCH ZKOUŠEK zde.


17. 2. 2021 - METODIKA K UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A KE KONÁNÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK V ROCE 2021 (MŠMT) zde.


10. 2. 2021 - ZMĚNY V MATURITNÍCH ZKOUŠKÁCH 2021 (dle Č.j.: MSMT-3267/2021-1 Opatření obecné povahy)

Termíny dílčích maturitních zkoušek a povolené pomůcky zde. Od 10. 3. 2021 termíny neplatí!

Upravená kritéria hodnocení profilových maturitních zkoušek zde.

Písemné práce z ČJL a cizích jazyků nebudou konány.

V platnosti zůstávají:

- školní seznam četby z ČJL (termín pro odevzdání vlastního seznamu žáka - do 31. 3. 2021) a struktura ústní zkoušky 

- témata pro ústní zkoušku z cizích jazyků

- témata pro písemné, praktické a ústní zkoušky z odborných předmětů 

 

Dále platí: 

Ten, kdo je přihlášen ke konání povinné nebo nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 a kdo se v souladu se školským zákonem z konání této zkoušky omluví z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény spojené s tímto onemocněním, může konat tuto zkoušku v mimořádném termínu. Přihlášku k mimořádnému termínu konání této zkoušky podává ředitelce školy, ve které měl konat řádný termín, současně s omluvou do 10. května 2021; ředitelka školy předá informaci o omluvení žáka a údaje z přihlášky Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání prostřednictvím informačního systému Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání do 11. května 2021.


6 .2. 2021 - PODPORA PRO JPZ A MATURITY zde.


30. 1. 2021 - APLIKACE ČŠI POMŮŽE PŘI PŘÍPRAVĚ NA PŘIJÍMAČKY I MATURITU zde.


30. 1. 2021 - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚPRAVA PODMÍNEK KONÁNÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK V ROCE 2021 (MŠMT) zde.


28. 1. 2021 - MŠMT PŘEDSTAVILO DETAILY K MATURITNÍM A ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM zde.


4. 12. 2020 - MATURITNÍ ZPRAVODAJ Č. 53 (Cermat) zde.


30. 11, 2020 - JAK TENTO ROK PROBĚHNOU PŘIJÍMACÍ A MATURITNÍ ZKOUŠKY (MŠMT) zde.


12. 11. 2020 - PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM NA JARO 2021- AKTUALIZACE TERMÍNŮ

lze podávat již od 12. 11. 2020 v úředních hodinách sekretariátu, tzn. každé pondělí a čtvrtek mezi 11 - 15 hod. Uzávěrka bude 30. 11. 2020 v 15 hod. Po tomto termínu se již není možné přihlásit. Maturanti z předchozích let se musí dostavit osobně.


1. 11. 2020 - PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM NA JARO 2021

budou moci maturitní třídy DPO 3 a VSČ 5 podávat po 15. 11. 2020. Uzávěrka bude 30. 11. 2020 v 15:00 hod. Po tomto termínu se již nelze přihlásit. Žáci s PUP musí spolu s přihláškou odevzdat doporučení z PPP. K maturitám proběhnou schůzky tříd DPO 3 a VSČ 5 s ředitelkou školy v Teamsech. 

Termíny platí i pro žáky z předchozích let, kteří budou moci podávat přihlášky v úředních hodinách sekretariátu.

Upozorňujeme maturanty, kteří ukončili studium v roce 2020 a chybí jim DT z českého jazyka a literatury nebo z cizího jazyka, že budou muset psát i PP, která jim byla na jaře a na podzim 2020 prominuta.

Termíny a způsob podávání přihlášek zde budou ještě upřesněny.


 15. 10. 2020 - PŘEHLED ZÁKLADNÍCH TERMÍNŮ MZ 2020/2021 - JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ:

Podání přihlášky žáka k MZ: do 1. 12. 2020. Žáci s SPU či zdravotním znevýhodněním odevzdají spolu s přihláškou doporučení PUP z PPP nebo SPC.

Odevzdání vlastního seznamu 20 literárních děl k ústní zkoušce z Českého jazyka a literatury žákem ředitelce školy: do 31. 3. 2021.

SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST:

Didaktické testy (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky, Matematika): 3. 5. – 7. 5. 2021.

Jednotné zkušební schéma určí MŠMT do 15. 1. 2021.

Rozeslání (e-mailem) pozvánek k písemným částem společné části MZ: březen 2021.

Výsledky DT předá Cermat škole 14. 5. 2021.

PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST:

Písemné práce z ČJL a cizích jazyků (DPO 3, VSČ 5): duben 2021.

Praktické zkoušky z odborných předmětů (DPO 3, VSČ 5): duben 2021.

Písemné zkoušky z odborných předmětů (DPO 3, VSČ 5): duben 2021.

Ústní zkoušky z ČJL, cizích jazyků a odborných předmětů (DPO 3, VSČ 5): 16. 5. – 10. 6. 2021.

Konkrétní termíny ústních, písemných a praktických zkoušek a písemných prací z ČJL a cizích jazyků profilové části stanoví ředitelka školy do konce ledna 2021.


 15. 10. 2020 - NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA A MATURITNÍ VYHLÁŠKY PLATNÉ OD ŘÍJNA 2020 zde.


5. 8. 2020 - SPOLEČNÁ A PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Maturitní zkouška

§ 77 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Společná část maturitní zkoušky

§ 78 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:

a) český jazyk a literatura,

b) cizí jazyk (z nabídky ANJ, NEJ, RUJ) nebo c) matematika.

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu.

Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám ze zkušebních předmětů podle písmen b) a c) a ze zkušebního předmětu matematika rozšiřující.

Profilová část maturitní zkoušky

§ 79 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 nebo 3 povinných zkoušek. Počet dalších povinných zkoušek pro daný obor vzdělání stanoví rámcový vzdělávací program.

Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. Žák může volit nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy. Zvolené nepovinné zkoušky se uvedou v přihlášce k maturitní zkoušce.

V souladu s § 79 odst. 3 určuje ředitelka školy v profilové části maturitní zkoušky nabídku povinných a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkoušek takto:

 

Obor 64-41-L/51 Podnikání – DPO 3

Povinné zkoušky:

  1. Český jazyk a literatura (písemná práce a ústní zkouška)
  2. Cizí jazyk (z nabídky ANJ, NEJ, RUJ, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, písemná práce a ústní zkouška)
  3. Ekonomika podniku (ústní zkouška) TÉMATA
  4. Právo (písemná zkouška)
  5. Praktická zkouška z Účetnictví

max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

Podnikatelská administrativa (písemná zkouška na PC), Management, Marketing a Praktické podnikatelské činnosti (písemná zkouška)

 

Obor 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – VSČ 5

Povinné zkoušky:

  1. Český jazyk a literatura (písemná práce a ústní zkouška)
  2. Cizí jazyk (z nabídky ANJ, NEJ, RUJ, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, písemná práce a ústní zkouška)
  3. Veřejná správa (ústní zkouška) TÉMATA
  4. Právo (písemná zkouška)
  5. Praktická zkouška z Písemné komunikace a administrativy (pozn. zkouška se bude konat na PC)

max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

Účetnictví (písemná zkouška), Ekonomika (písemná zkouška)


MATURITY 2020/2021

ŠKOLNÍ SEZNAM ČETBY MZ 2020/2021

STRUKTURA ÚSTNÍ ZKOUŠKY Z ČJL

SLOHOVÉ ÚTVARY K PÍSEMNÝM PRACÍM Z ČJL A CIJ (ANJ, NEJ, RUJ)

TÉMATA K ÚSTNÍM ZKOUŠKÁM Z CIJ (ANJ, NEJ, RUJ)

TÉMATA PRAKTICKÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK (DPO 3, VSČ 5)

TÉMATA PÍSEMNÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK (DPO 3, VSČ 5)

TÉMATA NEPOVINNÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK (DPO 3, VSČ 5)

POVOLENÉ POMŮCKY K PROFILOVÝM (ŠKOLNÍM) MATURITNÍM ZKOUŠKÁM

KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ (ŠKOLNÍ) ČÁSTI MZ 2020/2021

 

Kritéria hodnocení a maturitní témata platí i pro zkoušky náhradní a opravné.


LEGISLATIVA:

Školský zákon a maturitní vyhláška


KATALOGY POŽADAVKŮ PRO PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY:

Český jazyk a literatura

Matematika

Anglický jazyk

Německý jazyk

Ruský jazyk


 DOPORUČUJEME sledovat https://maturita.cermat.cz/.


logo

Aktuality

Obory pro školní rok 2021 / 2022

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2021/2022 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

Úřední hodiny sekretariátu školy

pondělí 11 - 18 hod., čtvrtek 11 - 18 hod.

... ~ ...

Opravné zkoušky/zkoušky v náhradním termínu

k uzavření předchozího ročníku - po dohodě s vyučujícím nejdéle do konce září 2021. Protokoly odevzdejte v sekretariátu školy.

... ~ ...

Rozvrhy 2021/2022

dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet